Päätös ympäristöluvasta, jätteenkäsittely, Sääskenharju, GRK Suomi Oy, Pohjois-Ii, Ii

5.5.2023

Asia koskee: Ympäristölupa, jätteenkäsittely, Sääskenharju, GRK Suomi Oy, Pohjois-Ii, Ii

Asian diaarinumero: 1314/11.01.00/2022

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 5.5.2023

Kuulutusaika ja valitusaika: 5.5.2023 – 12.6.2023

Kuulutettava asiakirja: Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 27.4.2023 § 42 muutoksenhakuohjeineen

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla sekä Iin kunnan internetsivuilla kohdassa Kuulutukset.

Muutoksenhaku: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Camilla Vihanta, sähköpostiosoite: camilla.vihanta@pudasjarvi.fi, puh. 050 395 0366 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu puh. 040 826 6417.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 5.5.2023

Comments are closed.