Päätös ympäristöluvasta, maankaatopaikka, Väylävirasto, Nuojua, Vaala

5.5.2023

Asia koskee: Ympäristölupa, maankaatopaikka, Väylävirasto, Nuojua, Vaala

Asian diaarinumero: 1576/11.01.00/2023

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 5.5.2023

Kuulutusaika ja valitusaika: 5.5.2023 – 12.6.2023

Kuulutettavat asiakirjat: Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 27.4.2023 § 38 muutoksenhakuohjeineen

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla sekä Vaalan kunnan internetsivuilla kohdassa kuulutukset.

Muutoksenhaku: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Nina Keränen, sähköpostiosoite: nina.keränen@pudasjarvi.fi, puh. 040 186 5409 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu puh. 040 826 6417.

Last modified: 8.5.2023

Comments are closed.