Pintamojärven säännöstelykäytäntöjen sopimusta jatkettu

25.3.2022

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Koskienergia Koskivoima Oy ovat jatkaneet Pintamojärven tilan parantamiseen ja haittojen vähentämiseen tähtäävää sopimusta.

Vuosiksi 2016–2021 sovittiin käytännöstä, jossa Pintamojärven veden pinnan vaihtelu olivarsinaisen säännöstelyluvan sallimaa vähäisempää. Säännöstelyn lieventämisen vaikutuksia onseurattu vuosittain.

Vapaaehtoiseen sopimukseen perustuva säännöstelykäytäntö, jossa kiinnitetään huomiotavedenkorkeuksiin ja niiden ajankohtiin, on osoittautunut toimivaksi. Järven ekologinen tila on vuoden 2019 luokittelun perusteella hyvä, eikä seurannassa ei ole havaittu rantojen kulumista. Käytäntöön on oltu pääosin tyytyväisiä verrattuna aiempaan tilanteeseen.

Uusi sopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Sopimukseen tehtiin pieniä tarkistuksiamm. seurannan tiheyden osalta. Ne eivät vaikuta sen tavoitteiden toteutumiseen. Sopimuksenmukaisen säännöstelyn vaikutuksia seurataan Pudasjärven kaupungin vetämässäseurantaryhmässä.

Lisätietoja

Vesienhoitoryhmän päällikkö Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040-5203674

Ympäristöasiantuntija Sakari Kalliokoski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040-5525 751

Last modified: 25.3.2022

Comments are closed.