Yleinen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen YVA-kuulutus, Kynkäänsuo

30.11.2022

Neova Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Oulun kaupungin Yli-Iissä sijaitsevalle Kynkäänsuon
alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä 13–15 tuulivoimalan sekä aurinkovoima-alueen
rakentamista.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma
on nähtävillä 30.11.2022–9.1.2023 välisen ajan Oulun ja Pudasjärven kaupunkien sekä Iin
kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa: www.ymparisto.fi/kynkaansuontuulivoimaYVA

Last modified: 13.2.2023

Comments are closed.