Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos nähtäville

8.8.2022

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on edennyt valmisteluvaiheen kuulemiseen. Kaava käsittelee aluerakennetta, energiantuotantoa ja siirtoa, liikennejärjestelmää ja logistiikka-alueita, viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita, energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, ilmastovaikutusten arviointia sekä muita tarpeellisia kokonaisuuksia.

Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 8.8.– 23.9.2022 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistolla. Nähtäville asetettava valmisteluaineisto on liiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi/ilmastomaakuntakaava. Lisätietoja kaava-aineistosta antavat valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta liiton verkkosivuilta.

Kaavaluonnosta esitellään verkkotilaisuudessa 24.8.2022 klo 17–19.30. Linkki tilaisuuteen tulee liiton verkkosivulle, kysymyksiä voi esittää tuolloin tekstikentän kautta. Kaavaa valmistelleet asiantuntijat ovat tavattavissa kaavakahviloissa klo 14–17.30: ti 30.8. Kuusamo (Kuusamotalo, Kaarlo Hännisen tie 2), ke 7.9. Ylivieska (Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B), ma 12.9. Raahe (Tapahtumatalo Raahe, Kirkkokatu 28), ti 13.9. Siikalatva (kunnantalo, Pulkkilantie 4) ja ke 14.9. Oulu (liiton toimisto, Poratie 5). Tervetuloa keskustelemaan!

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kuulemisaikana. Kirjalliset kannanotot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5, 90140 Oulu. Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä teksti- että PDF-muodossa.

Lausuntopyyntö (pdf)

Last modified: 24.9.2022

Comments are closed.