Pohjois-Pohjanmaan viranomaisehdotusvaiheen lausuntokooste ja vastineet

20.5.2024

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan viranomaisehdotusvaiheen lausuntokierros järjestettiin 10.1.-23.2.2024. Osalle lausunnon antajista myönnettiin pyynnöstä jatkoaikaa, ja viimeiset lausunnot saatiin maaliskuun puolivälissä. Palautetta saatiin yhteensä 55 viranomaistaholta, näistä 27 jäsenkunnilta. Maakuntahallitus käsitteli viranomaisehdotusvaiheen (MRA 13 §) kuulemisen lausuntokoosteen ja lausuntoihin laaditut vastineet 6.5.2024 (§ 85, linkki pöytäkirjaan). Kuulemisaikana saatiin palautetta myös viranomaiskuulemiseen sisältymättömiltä tahoilta, kuten tuulivoimatoimijoilta ja kansalaisilta. Näihin ei anneta vastineita, mutta palautteeseen perehdytään suunnittelun edetessä.

Suorat linkit maakuntahallituksen päätösaineistoon:
Allekirjoitettu ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta, kokouksessa hyväksytty lausuntokooste ja vastineet sekä palautteen perusteella päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (30.4.2024).

Linkki Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan julkisille verkkosivuille: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntakaava/ilmastomaakuntakaava/

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Markus Erkkilä, markus.erkkila@pohjois-pohjanmaa.fi, 040 685 4045
Kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi, mari.kuukasjarvi@pohjois-pohjanmaa.fi, 040 685 4015

Last modified: 20.5.2024

Comments are closed.