EN | RU | FI

Tiedote kuntalaisille lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi

Koronavirus

Tällä hetkellä tilanne koronaviruksen suhteen Pudasjärvellä on rauhallinen. Todennäköistä kuitenkin on, että tartuntoja tulee ilmenemään myös Pudasjärvellä. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että viruksen leviämistä hillitään käytettävissä olevin tarkoituksenmukaisin toimin ja erityisesti suojellaan riskiryhmiin kuuluvia kuntalaisia.

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä, täydennettynä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajilla, seuraa aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä ja päivittää sekä kuntalaisille että kaupungin henkilöstölle suunnattuja ohjeistuksia.

Koulut suljetaan 18.3.-13.4.2020

Koulujen tilat suljetaan keskiviikko aamusta 18.3.2020 ja pysyvät suljettuna 13.4.2020 saakka. Lähiopetus niissä keskeytetään ja siirrytään vaihtoehtoisiin opetusjärjestelyihin, muun muassa etäopetukseen ja hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Koulut ovat avoinna vielä tiistaina 17.3. ja kouluilla järjestetään lähiopetusta. Lapset voivat jäädä kotiin jo tiistaina mahdollisuuksien salliessa.

Huoltajien suositellaan seuraavan erityisen tarkasti Wilman kautta tulevaa viestintää.

Päiväkodit ja päivähoito, toiminta jatkuu normaalisti

Päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoito ja Pikku-Paavalin yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.  Suositellaan kuitenkin, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Jos lapsella on flunssan oireita, ei lapsen tule mennä päiväkotiin tai kouluun. Flunssan oireet tarkoittavat kuumetta, yskää, kurkkukipua ja nuhaa, joihin voi liittyä muita oireita kuten lihaskipua ja päänsärkyä. Tämä on yleinen ohje, joka on voimassa tavallisestikin, mutta koronaviruksen takia sen merkitys on korostunut.

Lukio

Lukiokoulutus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinto etenee tiivistetyssä aikataulussa

Ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin Ylioppilastutkintolautakunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13. maaliskuuta. Hallituksen päivitetty suositus ei tuo muutoksia päätökseen. Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut kokeiden järjestämistä siten, että kokelaiden ja valvojien turvallisesta työskentely-ympäristöstä huolehditaan.

Kansalaisopiston lähiopetus

Kansalaisopiston lähiopetus on jo keskeytetty perjantaina 13.3. ja tätä keskeytystä jatketaan 13.4.2020 saakka.

Muut tilat, jotka suljetaan 18.3.-13.4.2020

Kirjasto, kirjastoauto, kaupungin kiinteistöissä olevat harrastustilat ja -paikat, uimahalli Puikkari ja muut urheilutilat muun muassa kuntosali, Tuomas Sammelvuo-sali, nuorisotilat, järjestöjen kokoontumistilat kaupungintalolla ja Hirsikampuksella, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut Oulunkaaren palveluyksikköihin

Valtioneuvosto on päättänyt uusista toimenpiteistä koronaviruksen torjunnassa. Oulunkaaren toiminnassa tämä näkyy niin, että ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla kielletään. Tapauskohtaisesti kuitenkin arvioidaan kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Mikäli haluat vierailla yksiköissä, ota puhelimitse yhteyttä henkilökuntaan.

Välttämättömät asiakastapaamiset kaupungin henkilökunnan kanssa

Kaikki mahdollinen välitön asiakaskontaktointi pyritään sopimaan mahdollisuuksien mukaan joko käytäväksi puhelimitse, muiden etäyhteyksien välityksellä tai keskeytetään.

Pakollisten asiakastapaamisten suhteen noudatamme THL:n ohjeistusta käsihygieniasta ja lähikontaktien välttämisestä. Emme kättele ja pysymme 1 m etäisyydellä toisistamme.

Valtuustoseminaarit ja valiokuntien kokoukset

Valtuustoseminaarit ja valiokuntien kokoukset perutaan 30.4. asti. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset pidetään sovitusti. Kokouksissa etäyhteyksien käyttöä hyödynnetään mahdollisten tartuntojen vähentämiseksi.  Kaupunginvaltuuston kokous 16.4. siirretään myöhempään ajankohtaan.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla

Tämä ei kuitenkaan koske normaalia kaupassa käyntiä, asiointia apteekissa tai toimia, joilla yksilö turvaa omaa hyvinvointiaan esimerkiksi ulkoiluttaa koiraa tai käy ulkoilemassa.

Miten koronavirus tarttuu?

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.  Koronavirukset eivät kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää. (lähde: THL)

Viimeisimmät uutiset ja päivitetyt tiedot koronaviruksesta saat aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n sivuilta: www.thl.fi.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland