EN | RU | FI

Valmiuslain vaikutukset Oulunkaaren vanhus- ja perhepalveluiden toimintoihin

Oulunkaari

Hallitus on antanut 17.3.2020 asetuksen valmiuslain käyttöönotosta liittyen koronavirustilanteeseen. Valtioneuvoston päätökset Oulunkaaren toiminnassa näkyvät seuraavasti:

Vanhuspalvelut

 • Ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla kielletään. Tapauskohtaisesti kuitenkin arvioidaan kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Mikäli haluat vierailla yksiköissä, ota puhelimitse yhteyttä henkilökuntaan.
 • Päivätoimintaa on keskeytetty.
 • Senioripisteet ovat kiinni toistaiseksi, yhteydenotot ja neuvontaa saa soittamalla palveluohjaajan numeroon.
 • Kotihoidon käynteihin saattaa tulla muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan aina asiakkaalle.
 • Asiakkaiden palvelutarve kartoitetaan ja palvelut järjestetään yksilöllisesti ja palvelutarvearvioita tehdään pääsääntöisesti puhelimitse. Tarvittaessa tehdään kotikäynti.
 • Sosiaalihuoltolainmukaiset ilmoitukset hoidetaan.
 • Omaishoidon vapaat pyritään järjestämään.

Valtioneuvosto teki linjauksen myös yli 70-vuotiaiden liikkumisesta: yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Toimintaohjeen mukaan Oulunkaari kehottaa yli 70-vuotiaita noudattamaan erityistä varovaisuutta esimerkiksi kauppa-asioinneissa. Myös ryhmissä oleskelua on syytä välttää. Asiointiapua kannattaa pyytää rohkeasti sukulaisilta ja tutuilta. Lisätietoja antavat kunnalliset vanhuspalveluiden palveluohjaajat. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain perusteella myönnetyt palvelut ovat edelleen voimassa ja niitä saa käyttää.

Palveluohjaajien puhelinnumerot (arkisin):

 • Pudasjärvi: 040 701 2230
 • Ii: 050 3950 494
 • Simo: 040 572 7329
 • Utajärvi: 050 917 7346
 • Vaala: 050 448 5541

Perhepalvelut

Valtioneuvoston päätökset Oulunkaaren perhepalveluiden toiminnassa näkyvät seuraavasti:

 1. Sosiaalitoimisto on avoinna normaalisti, mutta yhteydenpito pyritään hoitamaan puhelimitse ja Omahoito-palvelun kautta. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti ensisijaisesti Omahoidossa. Hakemusten käsittelyssä voi olla viivettä.
 2. Sovitut tapaamisajat ovat voimassa, mutta infektio-oireista kärsiviä pyydetään varaamaan uusi aika. Voimassa olevat asiakkuudet ja palvelut jatkuvat edelleen.
 3. Kaikki työ- ja päivätoiminta keskeytetään. Asiakkaiden palvelutarve kartoitetaan ja palvelut järjestetään yksilöllisesti.
 4. Sosiaalitoimen palvelut toteutetaan ajanvarauksella, ja sosiaali- ja perhepalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä palveluohjauksen numeroon: 08 5875 5010 (arkisin klo 9 – 15).
 5. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain perusteella myönnetyt palvelut ovat edelleen voimassa ja niitä saa käyttää, kuljetuspalvelut toimivat normaalisti. Sosiaalisia kontakteja tulee kuitenkin välttää ja asiointi tulee rajata vain välttämättömimpään, huomioiden Suomen hallituksen antamat määräykset koskien erityisen haavoittuvassa asemassa olevia kuntalaisia ja yli 70-vuotiaita.
 6. Palvelutarpeen arvioinneissa etusijalla ovat kiireellisen avun tarpeessa olevat, muissa arvioinneissa voi olla viivettä. Erityishuomiota kiinnitettään iäkkäiden ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointeihin ja palveluihin. Välttämätön toimeentulo ja huolenpito varmistetaan kaikkien osalta.
 7. Lapsiperheiden ja lastensuojelun asiakkaiden palveluista huolehditaan ja huomiota kiinnitetään erityisesti lasten ja erityislasten tilanteeseen kotiopiskelun takia. Sovituista tapaamisista ja myönnetyistä palveluista pidetään kiinni, mikäli asiakkaalla/työntekijällä ei ole hengitystieinfektion oireita.
 8. Vammaisten henkilökohtaisen avun palvelut ja kotona asumisen tuki varmistetaan ja asiakkaan tavanomaisista päivittäisistä toiminnoista huolehditaan (mm. ruokailu, hygieniahoito, pukeutuminen, siirtymissä avustaminen ja pakolliset asiointikäynnit).
 9. Tarpeelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät hoidetaan. Koulukuraattorit työskentelevät koululaisten ja oppilaiden kanssa tarpeen mukaan.
 10. Kuivaniemen neuvolapalvelut toteutetaan Iin neuvolassa (Asematie 169, 91100 Ii).

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland