EN | RU | FI

Uusimmat poikkeustilannetiedotteet

Pudasjärvi

Päivitämme tähän artikkeliin uusimmat tiedot koronavirustilanteesta ja sen hoidosta Pudasjärvellä. Tarvittaessa lisätietoja saa kunkin koosteen ohessa olevasta linkistä.

19.5.2020: tulvaanvarautumisohjeita kyläyhdistyksille

Pudasjärven kaupunki on yhdessä Pudasjärven vesiosuuskunnan, Caruna Oyj:n ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa laatinut ohjeet kyläyhdistysten tarpeisiin mahdollisen suurtulvan varalta. Ohjeista löytyy tarkistuslistoja, joiden mukaisesti yhdistysaktiivit voivat varmistaa kylän asukkaiden turvallisuuden sekä toimintatavat sähkön- ja vedenjakelun häiriötilanteissa. > Lue lisää tästä

12.5.2020: liikuntapaikat avautuvat kesän kynnyksellä

Kaupungin ylläpitämät ulkoliikuntapaikat avautuvat käyttäjilleen 14.5. alkaen, sisäliikuntapaikat 1.6. lähtien. Käyttäjien tulee noudattaa valtioneuvoston antamia ohjeita turvaväleistä sekä kokoontumisrajoituksista. > Lue lisää tästä

5.5.2020: Pudasjärvi tukee koulujen henkilöstöä tarjoamalla etävalmennusta

Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten purkaminen alkaa valtioneuvoston linjausten mukaisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5. Opettajien ja muun kouluhenkilöstön suhtautuminen lähiopetukseen palaamiseen on ymmärrettävästi ristiriitaista. Tunteet vaihtelevat ilosta pelkoon. Pudasjärven kaupunki tukee koulujen henkilöstöä, jotta he olisivat valmiita vastaanottamaan poikkeustilanteessa lähiopetukseen palaavat oppilaat. Sivistystoimi tarjoaa tämän vuoksi koulujen henkilöstölle 4 verkossa toteutettavaa keskustelufoorumia 7.-13.5.2020. > Lue lisää tästä

4.5.2020: Tulvatilanteesta tiedottamista tehostetaan

Pudasjärven kaupunki on laatinut internetsivuilleen artikkelin, jossa tiedotetaan uusimmista tulvatilanteeseen liittyvistä asioista. Artikkelista löytyy tiedotteiden ja ohjeiden lisäksi kartta, johon tulemme merkitsemään vaara- ja häiriötilanteet, kuten teiden katkeamiset, sähkökatkokset ym. > Lue lisää tästä

30.4.2020: Pudasjärvelläkin palataan lähiopetuksen

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Pudasjärvelläkin palataan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa lähiopetukseen torstaina 14.5.2020. Kaupunki tiedottaa tarkemmin käytännön järjestelyistä viikolla 19.

Valtioneuvoston ohje koulutuksen järjestäjille (pdf)

22.4.2020: oppilaiden Poissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen etäopetuksessa

Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti:

 • Oppijalla on velvollisuus osallistua opetukseen sen järjestämistavasta riippumatta. 
 • Koulutuksen järjestäjä seuraa oppijoiden osallistumista niin etä- kuin lähiopetukseen, puuttuu tarvittaessa poissaoloihin ja pyrkii selvittämään niiden syyt.
 • Opettaja on vastuussa oppijoista ja on yhteydessä heihin myös poikkeusolojen opetuksen aikana 
 • Oppijalle annetaan yksilöllistä pedagogista tukea, jos hänen oppimisestaan herää huoli 
 • Opiskeluhuollon palveluihin otetaan yhteys, jos oppijasta herää opiskeluhuollollinen huoli

Koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten kunnan sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen kanssa tehdään yhteistyötä, jos koulutuksen järjestäjän ja opiskeluhuollon palvelujen toimenpiteet eivät ole riittäviä tai alaikäiseen oppijaan tai huoltajaan ei saada yhteyttä. > Lue lisää tästä

16.4.2020: Yksittäisiä koronavirustartuntoja todettu Oulunkaaren alueella

Oulunkaaren alueella on todettu yksittäisiä koronvirustartuntoja. Tartuntatapausten määrä on vähäinen, joten niistä ei valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja yksityisyydensuojan takaamiseksi julkaista tarkempia tietoja.

Oulunkaari muistuttaa, että koronaviruksen torjumiseen liittyviä ohjeistuksia on edelleen syytä noudattaa huolellisesti. Ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja tulee välttää ja lisäksi on muistettava hyvä käsi- ja yskimishygienia. Erityisesti yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien on syytä noudattaa annettuja ohjeistuksia ja esimerkiksi pyytää asiointiapua ystäviltä, naapureilta tai omasta kunnasta. Myös Oulunkaaren alueellisista vanhuspalveluiden palveluohjausnumeroista saa apua. > Lue lisää tästä

14.4.2020: EU-ruokapakettien jakaminen tapahtuu totutusta poikkeavalla tavalla

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen kevään 2020 EU-ruokajako tullaan toteuttamaan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kylien yhdistykset lähtivät mukaan jakamaan 600 EU-ruokapussia koko pitäjän alueelle.

Joka vuosi EU-ruokapussien hakijoita on enemmän kuin niitä on jaettavaksi. Yhdyshenkilöt ilmoittavat EU-ruokapussien saajille tekstiviestillä tai sähköpostilla saapumispäivän ja jakotavan. Jako tapahtuu toukokuun aikana.

Mikäli tarvitset EU-ruokapussin, niin soita tai laita tekstiviesti tai sähköposti kyläsi yhdyshenkilölle ja ilmoita nimesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi lisäksi perhekoko 8.5.2020 mennessä. > Lue lisää tästä

9.4.2020: oulunkaaren vanhuspalveluiden varautuminen koronavirukseen

Oulunkaaren vanhuspalveluissakin on varauduttu koronavirukseen monin tavoin. Valmistautumista ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriön, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ohjeistukset. Suojaintilanne on haasteena Oulunkaarellakin, mutta tilanne kohenee koko ajan. > Lue lisää tästä

8.4.2020: tarkennuksia kouluruokapakettien jakeluun

Kaupungin johtoryhmä on saadun kuntalaispalautteen perusteella tarkentanut kouluruokapakettien jakeluun liittyviä ohjeita. Palvelua tarkastellaan ja tarkennetaan palautteiden perusteella edelleen, joten pienet muutokset voivat olla mahdollisia. Muutoksista tiedotetaan erikseen. > Lue lisää täältä

8.4.2020: yrittäjän työttömyysturva laajenee

Yrittäjien 724 euron työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.–30.6.2020. Yrittäjän pitää ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään 15.4., mikäli haluaa saada etuutta jo 16.3. lukien. Laki tulee voimaan mahdollisimman pian, todennäköisesti jo ennen pääsiäistä. 

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. > Lue lisää tästä

7.4.2020: Kaupungin palvelujen ja tilojen sulkemista jatketaan 13.5.2020 saakka

Valtioneuvoston 30.3.2020 antaman päätöksen mukaisesti koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia jatketaan 13. toukokuuta 2020 saakka. > Lue lisää tästä

3.4.2020: Kouluruokaa korvaavien aterioiden toimitukset etäopetuksessa oleville oppilaille

Pudasjärven kaupunki käynnistää aterioiden kouluruokaa korvaavien aterioiden toimitukset etäopetuksessa oleville oppilaille 6.4. alkavalla viikolla. Erityisruokavalioiden toimitus voidaan kuitenkin aloittaa vasta 13.4. alkavalla viikolla. Aterioiden toimitukset toteutetaan liitteenä olevan aikataulun mukaisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin. > Lue lisää tästä tiedotteesta

2.4.2020: Oulunkaaren koronavirusohjeistus yli 70-vuotiaille

Valtioneuvosto on ohjeistanut yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Myös liikkumista kodin ulkopuolella ja kokoontumisia muiden kanssa on syytä välttää. Syynä lähikontaktien välttämiseen on 70-vuotiaiden suurempi riski saada koronaviruksesta vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi olla heikentynyt myös perussairauksien takia (esim. diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet).

Lue Oulunkaaren koostama ohjeistus kokonaisuudessaan tästä

2.4.2020: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tulviin

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti keskimääräistä enemmän.  Tulva Kiiminki-, Ii- ja Kuivajoella tulee olemaan todennäköisesti keskimääräistä suurempi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin varautumaan kyseisillä alueilla tavanomaista suurempiin tulviin.

ELY-keskus kehottaa tulvariskialueilla asuvia varautumaan tulviin mm. Iijoella poistamalla irtotavarat tulva-alueilta ja varautumalla kiinteistöjen suojaamiseen. > Lue lisää täältä

31.3.2020: Pudasjärven kaupunki päätti tarjota mahdollisuutta etäopetuksessa oleville lapsille kouluruuan kompensaatioon

Kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä ei ole velvollisuutta järjestää ruokailua kotona opiskeleville lapsille. Ruokailuun ovat oikeutettuja vain ne lapset, jotka poikkeuksena saavat lähiopetusta perusopetuksen 0.–3. luokilla. Kunnat voivat kuitenkin oman harkintansa mukaan järjestää ruokailua myös muille lapsille.

Pudasjärven kaupunginhallitus koki tärkeänä järjestää etäopetuksessa oleville lapsille mahdollisuuden etäruokailuun. Kaupunginhallituksen linjaus 24.3. kokouksessa oli, että valmistelua kouluruuan kompensaatiosta jatketaan etäopetuksessa oleville annos- ja kylmäkassipakettina. Koulut ovat viime viikolla kartoittaneet etäopetuksessa olevien lasten tarvetta kouluruuan kompensaatioon, etälounaisiin.

Valmistelussa olemme edenneet siihen vaiheeseen, että tarve on kartoitettu ja kompensaatiopaketti on suunniteltu. Nyt valmistelemme omavalvontaa kylmäketjulle, jakelureittejä ja siihen kalustoa, jakelun hoitaminen niin, että vältetään ohjeistuksen mukaisesti lähikontakteja, kuittausprosessia vastaanotetulle etälounaalle kirjanpitolakia varten, tarvittavia henkilöstöresursseja ja muita prosessiin kuuluvia tehtäviä. Pyrkimyksenä on saada etälounaiden jako niin helpoksi kuin mahdollista huoltajille, mutta samalla meidän tulee täyttää erinäisiä lainsäädännöllisiä vaateita.

Tällä hetkellä pyritään vahvasti siihen, että annos- ja kylmäkassipaketit olisivat jaettavissa ensi viikolla. Ilmoitamme huoltajille reitit, jakopaikat ja ajat Wilman kautta.

26.3.2020: Oulunkaarella varauduttu koronavirusepidemiaan

Oulunkaaren alueella koronavirustilanne on edelleen rauhallinen eikä Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa ole todettu uusia tartuntoja viime päivien aikana. Oulunkaarella on varauduttu koronavirukseen monin eri tavoin, ja tärkeää on myös muistaa vastuullinen käyttäytyminen ja ohjeiden noudattaminen. Lue lisää

25.3.2020: Pudasjärven kaupungin toimenpiteet elinkeinoelämän tukemiseksi poikkeustilanteessa

Lue koko tiedote tästä

Pudasjärven kaupunki valmistelee pudasjärveläisten yritysten ja työpaikkojen kriisitilanteen johdosta konkreettisia toimenpiteitä yritystoiminnan tukemiseksi. Tarkemmat toimenpiteet ja linjaukset annetaan myöhemmin.

Koronaepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa yritysneuvontapalvelut ovat käytettävissä Pudasjärven Kehitys Oy:n kautta. Henkilökohtaista yritysneuvontaa ja keskusteluapua on saatavilla, ja yhteydenottoa toivotaan ensisijaisesti puhelimitse. Yritysten koronaneuvontaan voit varata ajan myös Facebookin kautta. Yritystapahtumia ja –koulutuksia Pudasjärvellä järjestetään toistaiseksi vain etäyhteyksien kautta. Lue lisää

23.3.2020: infektiovastaanotot sekä valmiuslain vaikutukset vanhus- ja perhepalveluihin

Infektiovastaanotot hengitystieinfektio-oireisille asiakkaille

Lue koko tiedote tästä

Oulunkaaren terveysasemille on perustettu erilliset infektiovastaanotot kaikille hengitystieinfektio-oireista kärsiville asiakkaille.

Ensimmäinen yhteydenotto vastaanotolle tulee tehdä aina puhelimitse. Huomaathan myös erilliset sisäänkäynnit vastaanotoille. Ajanvaraukset tehdään normaalisti ajanvarausnumeroiden tai Omahoidon kautta. Työterveyshuollon asiakkaat varaavat ajan työterveyshuollon kautta.

Ajanvaraus: Pudasjärven terveysasema, p. 08 5875 6600
Ajanvaraus virka-ajan ulkopuolelle: Oulun seudun call center, p. 08 315 2655. (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala)

Valmiuslain vaikutukset Oulunkaaren vanhus- ja perhepalveluiden toimintoihin

Lue koko tiedote tästä

Vanhuspalvelut

 • Ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla kielletään. Tapauskohtaisesti kuitenkin arvioidaan kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Mikäli haluat vierailla yksiköissä, ota puhelimitse yhteyttä henkilökuntaan.
 • Päivätoimintaa on keskeytetty.
 • Senioripisteet ovat kiinni toistaiseksi, yhteydenotot ja neuvontaa saa soittamalla palveluohjaajan numeroon.
 • Kotihoidon käynteihin saattaa tulla muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan aina asiakkaalle.
 • Asiakkaiden palvelutarve kartoitetaan ja palvelut järjestetään yksilöllisesti ja palvelutarvearvioita tehdään pääsääntöisesti puhelimitse. Tarvittaessa tehdään kotikäynti.
 • Sosiaalihuoltolainmukaiset ilmoitukset hoidetaan.
 • Omaishoidon vapaat pyritään järjestämään.

Perhepalvelut

 • Sosiaalitoimisto on avoinna normaalisti, mutta yhteydenpito pyritään hoitamaan puhelimitse ja Omahoito-palvelun kautta. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti ensisijaisesti Omahoidossa. Hakemusten käsittelyssä voi olla viivettä.
 • Sovitut tapaamisajat ovat voimassa, mutta infektio-oireista kärsiviä pyydetään varaamaan uusi aika. Voimassa olevat asiakkuudet ja palvelut jatkuvat edelleen.
 • Kaikki työ- ja päivätoiminta keskeytetään. Asiakkaiden palvelutarve kartoitetaan ja palvelut järjestetään yksilöllisesti.
 • Sosiaalitoimen palvelut toteutetaan ajanvarauksella, ja sosiaali- ja perhepalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä palveluohjauksen numeroon: 08 5875 5010 (arkisin klo 9 – 15).
 • Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain perusteella myönnetyt palvelut ovat edelleen voimassa ja niitä saa käyttää, kuljetuspalvelut toimivat normaalisti. Sosiaalisia kontakteja tulee kuitenkin välttää ja asiointi tulee rajata vain välttämättömimpään, huomioiden Suomen hallituksen antamat määräykset koskien erityisen haavoittuvassa asemassa olevia kuntalaisia ja yli 70-vuotiaita.
 • Palvelutarpeen arvioinneissa etusijalla ovat kiireellisen avun tarpeessa olevat, muissa arvioinneissa voi olla viivettä. Erityishuomiota kiinnitettään iäkkäiden ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointeihin ja palveluihin. Välttämätön toimeentulo ja huolenpito varmistetaan kaikkien osalta.
 • Lapsiperheiden ja lastensuojelun asiakkaiden palveluista huolehditaan ja huomiota kiinnitetään erityisesti lasten ja erityislasten tilanteeseen kotiopiskelun takia. Sovituista tapaamisista ja myönnetyistä palveluista pidetään kiinni, mikäli asiakkaalla/työntekijällä ei ole hengitystieinfektion oireita.
 • Vammaisten henkilökohtaisen avun palvelut ja kotona asumisen tuki varmistetaan ja asiakkaan tavanomaisista päivittäisistä toiminnoista huolehditaan (mm. ruokailu, hygieniahoito, pukeutuminen, siirtymissä avustaminen ja pakolliset asiointikäynnit).
 • Tarpeelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät hoidetaan. Koulukuraattorit työskentelevät koululaisten ja oppilaiden kanssa tarpeen mukaan.

19.3.2020: kaupunki tiedottaa

Lue koko tiedote tästä

Kaupungin nettisivulla tietoa asiointipalvelujen ja muun avun tarjoajista yli 70-vuotiaille

Pudasjärven kaupungin alueella on useita yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat asiointipalveluja tai muuta apua eristyksissä olemisen helpottamiseksi, etenkin yli 70-vuotiaille tai muille riskiryhmiin kuuluville. Kaupunki on koonnut omille nettisivuilleen listauksen palveluntarjoajista, joilta voi kuntalaiset tarvittaessa tiedustella asiointipalvelua tai muuta apua.

Päivähoitomaksut

Poikkeusjärjestelyn aikana 18.3.-13.4.2020, jos lapsi on otettu poissa päivähoidosta, ei peritä asiakasmaksuja niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona. Varhaiskasvatuksen asiakasperheet ovat saaneet tarkempaa ohjeistusta. Jos lapsi on päivähoidossa yksityisellä palvelutuottajalla, kaupunki maksaa palvelusetelin sääntökirjan mukaisesti, mutta asiakasmaksut ovat yrityksen ja palvelutilaajan välinen sopimus.

Linjaliikenne

Koronaepidemiasta johtuen tehdään muutoksia linjaliikenteen aikatauluihin. Linjaliikenne toimii maanantaista 23.3. lähtien suipistetusti. Pudasjärven kaupungin alueella linjaliikenteestä ajetaan klo 9.00 aamuvuoro ja iltapäivän klo 13.00 vuoro. Palvelubussi Oiva liikennöi kello 9.10 ja 11.25. Tarkemmat supistetut aikataulut linjaliikenteestä löytyy http://nevakivi.fi/uutinen/muutokset-aikatauluihin-23-3-20-alkaen/

Koululaiskuljetukset hyödyntävät supistettuja linjaliikennereittejä ja ne koululaiskuljetukset, jotka eivät ole linjaliikenteen reiteillä, hoidetaan koulutakseilla.

Kaupungintalo on toistaiseksi suljettu

Koska Pudasjärven kaupungin henkilöstöä on siirretty etätöihin mahdollisimman paljon, pysyy myös kaupungintalo suljettuna toistaiseksi. Kaupungintalolla voi asioida ainoastaan ajanvarauksella.

Varaa aika suoraan siltä henkilöltä, jota asiasi koskee. Voit myös tiedustella yhteystietoja kaupungin vaihteesta ma - pe klo 8 – 15 välisenä aikana numerosta 040 826 6417.

17.3.2020: Eläinlääkinnän kiireettömiä ajanvarauksia perutaan

Lue koko tiedote tästä

Kiireettömiä aikoja varataan 13.4.2020 alkavaan ajankohtaan. Kiireettömät ajanvaraukset peruutetaan ajalta 18.3.-12.4.2020. Kiireettömiksi luokitellaan rokotukset, kastraatiot, sterilaatiot, viralliset röntgentutkimukset ja osa hedelmällisyys- ja terveydenhuoltokäynneistä. (Pudasjärvellä rehu- ja tarvikemyyntiä pidetään avoinna mahdollisuuksien mukaan arkisin klo 9-12.

16.3.2020: valmiuslaki astuu voimaan, elämää rajoitetaan usealla tavalla

Lue koko tiedote tästä

Koulut suljetaan 18.3.-13.4.2020

Koulujen tilat suljetaan keskiviikko aamusta 18.3.2020 ja pysyvät suljettuna 13.4.2020 saakka. Lähiopetus niissä keskeytetään ja siirrytään vaihtoehtoisiin opetusjärjestelyihin, muun muassa etäopetukseen ja hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Päiväkodit ja päivähoito, toiminta jatkuu normaalisti

Päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoito ja Pikku-Paavalin yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Suositellaan kuitenkin, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Lukio

Lukiokoulutus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinto etenee tiivistetyssä aikataulussa

Ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin Ylioppilastutkintolautakunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13. maaliskuuta. Hallituksen päivitetty suositus ei tuo muutoksia päätökseen. Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut kokeiden järjestämistä siten, että kokelaiden ja valvojien turvallisesta työskentely-ympäristöstä huolehditaan.

Kansalaisopiston lähiopetus

Kansalaisopiston lähiopetus on jo keskeytetty perjantaina 13.3. ja tätä keskeytystä jatketaan 13.4.2020 saakka.

Muut tilat, jotka suljetaan 18.3.-13.4.2020

Kirjasto, kirjastoauto, kaupungin kiinteistöissä olevat harrastustilat ja -paikat, uimahalli Puikkari ja muut urheilutilat muun muassa kuntosali, Tuomas Sammelvuo-sali, nuorisotilat, järjestöjen kokoontumistilat kaupungintalolla ja Hirsikampuksella, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut Oulunkaaren palveluyksikköihin

Valtioneuvosto on päättänyt uusista toimenpiteistä koronaviruksen torjunnassa. Oulunkaaren toiminnassa tämä näkyy niin, että ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla kielletään. Tapauskohtaisesti kuitenkin arvioidaan kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Mikäli haluat vierailla yksiköissä, ota puhelimitse yhteyttä henkilökuntaan.

Välttämättömät asiakastapaamiset kaupungin henkilökunnan kanssa

Kaikki mahdollinen välitön asiakaskontaktointi pyritään sopimaan mahdollisuuksien mukaan joko käytäväksi puhelimitse, muiden etäyhteyksien välityksellä tai keskeytetään.

Pakollisten asiakastapaamisten suhteen noudatamme THL:n ohjeistusta käsihygieniasta ja lähikontaktien välttämisestä. Emme kättele ja pysymme 1 m etäisyydellä toisistamme.

Valtuustoseminaarit ja valiokuntien kokoukset

Valtuustoseminaarit ja valiokuntien kokoukset perutaan 30.4. asti. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset pidetään sovitusti. Kokouksissa etäyhteyksien käyttöä hyödynnetään mahdollisten tartuntojen vähentämiseksi.  Kaupunginvaltuuston kokous 16.4. siirretään myöhempään ajankohtaan.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla

Tämä ei kuitenkaan koske normaalia kaupassa käyntiä, asiointia apteekissa tai toimia, joilla yksilö turvaa omaa hyvinvointiaan esimerkiksi ulkoiluttaa koiraa tai käy ulkoilemassa.

Miten koronavirus tarttuu?

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.  Koronavirukset eivät kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää. (lähde: THL)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland