EN | RU | FI

Pudasjärven kaupunki on päättänyt tarjota mahdollisuutta etäopetuksessa oleville lapsille kouluruuan kompensaatioon

Kouluruokailu

Kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä ei ole velvollisuutta järjestää ruokailua kotona opiskeleville lapsille. Ruokailuun ovat oikeutettuja vain ne lapset, jotka poikkeuksena saavat lähiopetusta perusopetuksen 0.–3. luokilla. Kunnat voivat kuitenkin oman harkintansa mukaan järjestää ruokailua myös muille lapsille.

Pudasjärven kaupunginhallitus koki tärkeänä järjestää etäopetuksessa oleville lapsille mahdollisuuden etäruokailuun. Kaupunginhallituksen linjaus 24.3. kokouksessa oli, että valmistelua kouluruuan kompensaatiosta jatketaan etäopetuksessa oleville annos- ja kylmäkassipakettina. Koulut ovat viime viikolla kartoittaneet etäopetuksessa olevien lasten tarvetta kouluruuan kompensaatioon, etälounaisiin.

Valmistelussa olemme edenneet siihen vaiheeseen, että tarve on kartoitettu ja kompensaatiopaketti on suunniteltu. Nyt valmistelemme omavalvontaa kylmäketjulle, jakelureittejä ja siihen kalustoa, jakelun hoitaminen niin, että vältetään ohjeistuksen mukaisesti lähikontakteja, kuittausprosessia vastaanotetulle etälounaalle, tarvittavia henkilöstöresursseja ja muita prosessiin kuuluvia tehtäviä. Pyrkimyksenä on saada etälounaiden jako niin helpoksi kuin mahdollista huoltajille, mutta samalla meidän tulee täyttää erinäisiä lainsäädännöllisiä vaateita.

Tällä hetkellä pyritään vahvasti siihen, että annos- ja kylmäkassipaketit olisivat jaettavissa ensi viikolla. Ilmoitamme huoltajille reitit, jakopaikat ja ajat, Wilman kautta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland