EN | RU | FI

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tulviin

Tulvaan varautuminen

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti keskimääräistä enemmän.  Tulva Kiiminki-, Ii- ja Kuivajoella tulee olemaan todennäköisesti keskimääräistä suurempi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin varautumaan kyseisillä alueilla tavanomaista suurempiin tulviin.

Iijoen virtaama ja valuma-alueen lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri. Iijoella lumen sulaminen alkaa nostaa vedenpintoja ennusteiden mukaan huhtikuun puolivälin jälkeen ja tulvahuippu yleensä ajoittuu toukokuun puolivälin tienoille. Ii- ja Kuivajoella on mahdollisuus ennätystulvaan. Pudasjärven kunnan kanssa on aloitettu säännöllinen yhteydenpito tulviin varautumisessa.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja Temmesjoella kevättulva jää todennäköisesti keskimääräistä selvästi pienemmäksi. Lumet ovat näillä alueilla osittain sulaneet talven aikana ja lumen vesiarvot ovat ajankohtaan nähden pienet.

Jokijäiden vahvuudet ovat tavanomaista pienemmät. Tästä johtuen jäiden sahausta ei voida eikä tarvitse tehdä. Jääpatoja ennustetaan muodostuvan keskimääräistä vähemmän.

Kevättulvan suuruus riippuu lumen vesiarvon lisäksi paljolti kevään säistä. Yöpakkaset hidastavat tulvan kehittymistä. Runsaat tulva-aikaiset vesisateet pahentavat tulvaa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on valmistautunut poikkeuksellisiin kevättulviin.

ELY-keskus kehottaa tulvariskialueilla asuvia varautumaan tulviin mm. Iijoella poistamalla irtotavarat tulva-alueilta ja varautumalla kiinteistöjen suojaamiseen.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa

varautuminen

Paikallinen tiedotus

Pudasjärven kaupunki tiedottaa yhdessä Ympäristöhallinnon, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa tulvatilanteen kehittymisestä paikkakunnalla mm. näillä sivuilla.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland