EN | RU | FI

Kouluruokapaketin jakelu etäoppilaille Pudasjärvellä – tarkennuksia

Kouluruokapakettien jakopaikka

Kaupunginhallitus on tehnyt valmistelua ohjaavan linjauksen, jonka pohjalta kaupungin johtoryhmä on valmistellut etäkoululaisille jaettavan kouluruokaa korvaavan ruokapaketin. Toiminnan järjestämisestä poikkeusoloissa on ollut vastuussa kaupungin ruokapalvelut ja sivistystoiminta.

Kaupunginhallituksen linjaus oli varmistaa, että kouluruuan korvaamisessa apu perheille on mahdollisimman lähellä sitä tilannetta, mikä olisi ollut normaalioloissa kouluissa. Apu kohdistuu varmemmin sinne, missä sille on todellista tarvetta.

Kouluruokapakettipalvelua tarkastellaan ja tarkennetaan palautteiden perusteella, joten pienet muutokset voivat olla mahdollisia. Muutoksista tiedotetaan erikseen.

Ilmoittautuminen vastaanottajaksi

Kouluruokapaketin saa halutessaan kaupungin järjestämässä esi-, perus-, ja lukiokoulutuksessa opiskeleva oppilas. Ruokapaketti on tarkoitettu kaikille niille etäoppilaille, joiden huoltaja kokee oppilaan sitä tarvitsevan.

Kouluruokapaketin vastaanottajaksi voi ilmoittautua koko poikkeusjärjestelyn ajan. Ilmoittautuminen tapahtuu koulujen rehtoreille pääsääntöisesti Wilman kautta.

Kouluruokapaketin voi myös perua ilmoittamalla siitä koulujen rehtoreille Wilman kautta.

Kouluruokapakettien sisältö

Kouluruokapaketin sisällön suunnittelussa ei otettu halvinta vaihtoehtoa, vaan otettiin sellainen vaihtoehto, joka olisi mahdollisimman lähellä normaalioloissa olevaa kouluruokaa ja sen hintatasoa.

Valittavana on joko kylmäsäilytettäviä elintarvikkeita tai kuivaruokaa sisältävä kouluruokapaketti.

Etäkoululaisille ruokapaketti jaetaan viikoittain, mutta esim. leipä ja levite jaetaan joka toinen viikko. Erityisruokavalioista huoltajat ilmoittavat koulujen rehtoreille pääsääntöisesti Wilman kautta.

Pakettien jakelu

Oppilas, huoltaja tai huoltajan valtuuttama henkilö voi noutaa kouluruokapaketin jakelupisteistä oppilaan nimeä vastaan. Jakelureiteillä 1-2 kierretään aikataulun mukaisesti. Tiistaisin ajetaan reitti 1 ja keskiviikkoisin ajetaan reitti 2. Ennalta määrätyissä pysähdyspaikoissa noutoaika on noin 30 minuuttia huomioiden teiden kunto ja säävaraus.

Ammattikoulun vanhalta päärakennukselta, Jyrkkäkoskentie 18, voi hakea kouluruokapaketteja arkisin maanantaista torstaihin klo 9.00-18.00.

Erityisruokavaliot

Erityisruokavalioita sisältävät kouluruokapaketit jaetaan ammattikoulun vanhalta päärakennukselta perjantaisin klo 9.00-16.00, Jyrkkäkoskentie 18.

Jakelupaikoilla on jokaisen velvollisuus noudattaa kansalaisille annettuja ohjeistuksia turvaväleistä ja lähikontaktien välttämisestä.

Ateriakuljetusreitit

Huomautus! Reittejä on päivitetty 17.4.2020.

Kuljetusreitti 1 - tiistai

ateriakuljetusreitit 1

Kuljetusreitti 2 - keskiviikko

ateriakuljetusreitit 2

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland