EN | RU | FI

Yksinyrittäjien 2000 euron avustus koronakriisistä selviämiseksi on haettavissa

Pudasjärvi

Koronavirusepidemian vuoksi vaikeuksiin joutuneet yksinyrittäjät voivat saada kotipaikkakunnastaan 2000 euron avustuksen menojen kattamiseen. Valtion myöntämän tuen kokonaissumma yksinyrittäjille on 250 miljoonaa euroa ja se jaetaan kunnille yksinyrittäjien määrän suhteessa.

Yksinyrittäjien tuki halutaan nopeasti perille

Pudasjärven kaupunki käynnistää tuen jakamisen pikaisella aikataululla, jotta apu saadaan perille mahdollisimman nopeasti. Hakemusten käsittelyyn saadaan tukea Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityspalvelusta käsittelyn vauhdittamiseksi. Kaupungilla on myös varauduttu tekemään tukipäätökset ja tuen maksatukset ripeästi. 2000 euron avustus on kiinteä, eli se myönnetään kokonaisuudessaan, mikäli alla olevat ehdot täyttyvät.

Kuka voi hakea?

Avustuksen saamisen ehtona on, että yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto on koronavirusepidemian takia merkittävästi heikentynyt 16.3.2020 jälkeen. Merkittäväksi heikentymiseksi katsotaan, että tulot ovat pienentyneet vähintään 30% edelliseen tilikauteen verrattuna.

Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Hakija voi olla yksinyrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palkattua työvoimaa (myös freelancerit ja kevytyrittäjät) yritysmuodosta ja toiminnan rahoitustavasta riippumatta. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yksiyrittäjällä on työsuhteessa työntekijöitä (lyhyempiaikaisestikin tai lomautettuna tai äitiys- tai vanhempainvapaalla), kuuluu yrittäjä ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

TEM:in 30.4.2020 tekemän uuden linjauksen mukaan päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Muut ehdot:

 • yritystoiminta on päätoimista. Yrittäjä on YEL-rekisterissä eli yrittäjällä on yrittäjän eläkevakuutus ja YEL-vakuutusnumero TAI että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen
 • yrittäjä toimii Suomessa ja yrityksen kotipaikka on Pudasjärvellä
 • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
  • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella
  • Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen. Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyyn jäljennökseen kirjanpidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30% tai enemmän
 • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset.  
  • Lähtökohtana kannattavalle liiketoiminnalle on, että vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tilikauden tulos on ollut positiivinen. Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen.
  • Todistus veroveloista. Yrittäjät voivat tarkistaa verovelkatilanteensa YTJ-yritystietojärjestelmästä, lukuun ottamatta toiminimellä toimivia yksinyrittäjiä, jotka käyttävät OmaVero-palvelua. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai TEM:in 30.4.2020 tekemän uuden linjauksen mukaan riittää myös muu hyväksytty suunnitelma, esimerkiksi ulosoton suunnitelma, tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.
  • Mikäli yrittäjän vakuutuksessa ja yrittäjän toimittamassa kirjallisessa materiaalissa on ristiriita, voidaan hakijalta pyytää lisätietoa. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva.
 • yksinyrittäjä täyttää nk. de minimis –ehdot. Avustus on vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki) ja edellytyksenä on, että yksinyrittäjän de minimis- tuki ei ole ylittänyt yli 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa eli kuluvan vuoden ja 2 edellisen vuoden aikana saatujen tukien määrä ei ylitä 200 000 euroa. (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettu komission asetus (EU) N:o 1407/2013)
 • avustuksen avulla yrittäjän on mahdollista jatkaa liiketoimintaa
 • avustus käytetään yritystoiminnan 16.3.-31.8.2020 välillä syntyneiden menojen kattamiseksi, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää

Yrittäjä voi saada avustuksen ainoastaan päätoimestaan, vaikka hänellä olisi muutakin yritystoimintaa. Avustus ei koske useamman yrittäjän yhteistä yritystoimintaa (esimerkiksi yrittäjäpariskuntaa tai osakeyhtiön osakkaita), vaan he voivat hakea tukea ELY-keskukselta. Avustus ei koske myöskään maatalousyrittäjiä.

Hakemuksia otetaan vastaan 16.4.-31.8.2020

Hakemuksen voi jättää sähköpostilla aikaisintaan 16.4. klo 8 kaupungin kirjaamoon. Tätä aiemmin saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn yrittäjien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi. Avustus on haettavissa 31.8.2020 asti. Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai mikäli hakemusta ei voi toimittaa sähköpostitse, sen voi lähettää postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo, PL 10, Varsitie 10, 93101 Pudasjärvi. Huomioi, että poikkeusaikana kaupungintalo on suljettuna. Jos tuot hakemuksen perille henkilökohtaisesti, jätä hakemus ulko-oven ulkopuolella olevaan harmaaseen postilaatikkoon. Kirjaamon henkilökunta noutaa hakemukset sieltä.

Näin haet avustusta

 1. Lataa hakemus ( RTF / PDF )
 2. Täytä hakemus huolellisesti ja tutustu sopimuksen ehtoihin (hakuohje). Lisäämällä nimesi hakemukseen sitoudut noudattamaan ehtoja.
 3. Lähetä hakemus pakollisine liitteineen sähköpostilla osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Mikäli et voi toimittaa hakemusta sähköpostitse, katso tarkemmat ohjeet hakuohjeesta
 4. Saat vahvistuksen päätöksestä ensisijaisesti ilmoittamaasi sähköpostiin tai sen puuttuessa postiosoitteeseen.
 5. Päätöksiä tehdään viikottain, ja avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle tilille mahdollisimman päätöksenteon jälkeen. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja myönteisen päätöksen saaneiden yrittäjien tuet maksetaan vastaavassa järjestyksessä.

Lisätietoja saat Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta, jossa on kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjän tuesta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Jos hakemuksen lataaminen ei ole mahdollista tai tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä kuntasi tukihenkilöön:

Auvo Turpeinen, yritysneuvoja
puh: 045 169 3997
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Pudasjärven Kehitys Oy

Jukka Koutaniemi, matkailun yrityskehittäjä
puh: 050 544 2300
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Pudasjärven Kehitys Oy

Lisätietoja

www.pudasjarvenkehitys.fi

Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland