Pudasjärvi tukee koulujen henkilöstöä tarjoamalla etävalmennusta

Koulunkäynti Hirsikampuksella

Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten purkaminen alkaa valtioneuvoston linjausten mukaisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5. Opettajien ja muun kouluhenkilöstön suhtautuminen lähiopetukseen palaamiseen on ymmärrettävästi ristiriitaista. Tunteet vaihtelevat ilosta pelkoon. Kunnissa mietitään, miten tukea kouluhenkilöstöä tässä uudessa tilanteessa?

Pudasjärven kaupunki halusi tukea koulujen henkilökuntaa, jotta he olisivat mahdollisimman hyvässä valmiudessa vastaanottamaan oppilaat. Kaupunki tarttui ennakkoluulottomasti etävalmennuksen mahdollisuuksiin. Sivistystoimi tarjoaa tämän vuoksi koulujen henkilöstölle 4 verkossa toteutettavaa keskustelufoorumia 7.-13.5.2020.

Uudenlaisten etäkeskustelufoorumien toteuttajaksi kaupunki valitsi oululaisen pienyrityksen Valmennustalo Virta Oy:n. Henkilöstön tukeminen etävalmennuksen avulla on Pudasjärvellä uutta.

”Vaikka olemme valmentaneet työyhteisöjä yli 20 vuotta ja etänäkin on toimittu jo vuodesta 2014, tämä on täysin uudenlainen tilanne myös meille. Harvoin työelämän haastava tilanne koskettaa näin kokonaisvaltaisesti ja henkilökohtaisesti ihan jokaista työntekijää.” kertoo sosiaalipsykologi Sirpa Puolakka Valmennustalo Virrasta.

Etävalmennuksen tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä muutoksen keskellä ja löytää työhyvinvointia tukevia ratkaisuja sekä toimintamalleja. Keskustelufoorumeissa opettajat ja muu koulujen henkilöstö saavat jakaa avoimesti huolenaiheitaan. Valmennustalo Virran valmentaja auttaa löytämään huolten ja pelkojen joukosta ne olemassa olevat vahvuudet, jotka tukevat lähiopetuksen käynnistämistä uudelleen. Faktoihin ja vahvuuksiin perustuen etsitään yhteisiä työkaluja, sopimuksia ja ratkaisuja, joilla lähiopetukseen paluusta selvitään hyvinvoivina yhdessä.

”Pudasjärven kaupungin tavoitteena on tarjota opetushenkilöstölle tukea tässä muutostilanteessa, jossa palataan takaisin lähiopetukseen ja pyritään elämään ”uuden normaalin” kanssa. Vain hyvinvoiva ja turvalliseksi olonsa tunteva henkilöstö pystyy tukemaan oppilaiden lähiopetukseen paluuta ja oppimista parhaalla tavalla. Elämisen opettelu uuden normaalin kanssa jatkuu niin koulumaailmassa kuin yhteiskunnassa varmasti vielä pitkään.” toteaa opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa.

Lisätietoja antavat:

Pudasjärven kaupunki, opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa tel. 0504004799

Valmennustalo Virta, sosiaalipsykologi Sirpa Puolakka tel. 040 7056 093