Pudasjärvellä innostetaan iäkkäitä liikkumaan

23.12.2021

Pudasjärven kaupunki sekä laaja yhteistyöverkosto lähtivät mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan, jossa lisätään liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksia vielä kotona itsenäisesti pärjääville ikäihmisille. Valtakunnalliseen terveysliikuntaohjelmaan valittiin joulukuussa 13 uutta kuntaa.

Voima- ja tasapainoharjoittelua

Suurin osa yli 75-vuotiaista ihmisistä asuu vielä omassa kodissa ilman säännöllisiä palveluita. Heistä noin joka toisella on liikkumisvaikeuksia, esimerkiksi haasteita kävellä puoli kilometriä (THL:n FinTerveys). Nämä ihmiset tarvitsevat liikkumiskyvyn, osallisuuden ja itsenäisen selviytymisen avuksi terveysliikuntaa. Neljäsosa iäkkäiden kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla.

– Ikäinstituutti tarjoaa kunnan ammattilaisille ja vertaisohjaajille maksuttomia koulutuksia ja verkostotapaamisia. Iäkkäiden kuntalaisten ja Pudasjärven poikkisektorisen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän kanssa kehitetään iäkkäiden tarpeita ja toiveita vastaavaa terveysliikuntaa, kiteyttää ohjelmajohtaja Katja Borodulin.

Pudasjärvellä Voimaa vanhuuteen -verkostoa koordinoi Pudasjärven kaupungin liikuntapalvelut.

– Pudasjärvellä ohjelmakauden päämääränä on ikäihmisten parissa toimivien yhdistysten, kaupungin sekä sote-palveluiden yhteistyön tiivistäminen ja koordinointi. Haluamme tavoittaa eri puolilla pitäjää asuvat ihmiset nykyistä paremmin ja saada uusia toimijoita mukaan monipuoliseen toimintaan, kertoo vs. liikunnanohjaaja Sampo Laakkonen.

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on ollut tähän mennessä mukana 96 kuntaa. Tammikuussa 2022 mentorointiohjelmassa aloittavat Espoo, Kankaanpää, Karvia, Kerava, Lapinjärvi, Laukaa, Loimaa, Paltamo, Pornainen, Pudasjärvi, Pöytyä, Raasepori ja Ylöjärvi.

Lisätietoa

Katja Borodulin, ohjelmajohtaja, Ikäinstituutti
050 591 2413, katja.borodulin@ikainstituutti.fi

Outi Nivakoski, hyvinvointipäällikkö, Pudasjärven kaupunki
040 560 9297, outi.nivakoski@pudasjarvi.fi

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla.

www.voimaavanhuuteen.fi

Last modified: 10.1.2022

Comments are closed.