Rakentamisen yhteiset TopTen-käytännöt -miniseminaari 28.2.

8.2.2024

Rakennusvalvonta, Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry ja Rakennustarkastusyhdistys RTY ry järjestävät TopTen-miniseminaarin keskiviikkona 28.2. klo 9 – 12 Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisalissa, os. Varsitie 1.

Tilaisuudessa esitellään uudistunut TopTen-alusta ja keskustellaan TopTen-käytännöistä niin suunnittelijan, viranomaisen kuin rakennuttajan näkökulmasta.

Rakentamisen säädökset ovat merkittävässä muutosvaiheessa. Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025 ja useita uusia lakiin liittyviä asetuksia on valmisteilla. Uusi laki ja asetukset vaativat kaikilta rakentamisen osapuolilta paljon uuden oppimista. Oppimisen ja oman työn avuksi tarvitaan uusia oppaita ja konkreettisia käytännön tulkintaohjeita, jotka helpottavat, selkeyttävät, yhdenmukaistavat ja säästävät aikaa käytännön työssä.

TopTen- eli rakentamisen yhteiset käytännöt on tehty työkaluksi auttamaan rakentamisen eri osapuolia – rakennuttajia, suunnittelijoita, viranomaisia ja rakentajia – toteuttamaan säädösten vaatimukset käytännössä. TopTen-alustan kehitysprojekti valmistui vuoden 2023 lopussa ja sen myötä on luotu hyvä valmius jatkaa yhteistä työtä uuden lain ja asetusten vaatimusten jalkauttamiseksi käytäntöön.

Ilmoittautumiset 22.2.2024 mennessä

https://link.webropolsurveys.com/S/2190C40078DCD53C

Tilaisuuden ohjelma

09:00 Tilaisuuden avaus
Johtava rakennustarkastaja Outi Riihikankare
Tekninen johtaja Janne Karhu, terveiset ja kuulumiset Pudasjärven kaupungilta

09:05 Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n ja kiertotaloushankkeen esittely
Toiminnanjohtaja Elina Yli-Luukko

09:10 Ympäristöministeriön terveiset – Lainsäädännön tilannekatsaus
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, tallenne

09:25 TOPTEN-käytänteet – kehityshankkeen ja uuden alustan esittely
Projektipäällikkö Emilia Tommila, Tampereen rakennusvalvonta, tallenne

09:50 Paikallinen suunnittelijan, rakennuttajan ja viranomaisen näkökulma/kommenttipuheenvuoro TOPTEN-kortiston käytöstä
Teemu Moilanen, Outi Riihikankare 

10:10 Kahvitauko

10:30 Uuden rakentamislain mukanaan tuomia kehitystarpeita kortistoon ja rakennusvalvonnan käytännön työhön – TOPTEN-seminaarin 8.-9.2.2024 terveisiä
Markku Hienonen ja Pekka Seppälä

10:45 – 11:00 Keskustelu

OSA 2. Ohjelma jatkuu ainoastaan viranomaisille:

11:00 Viranomaispalaveri muutostilanteesta ja ajankohtaisista aiheista
Lainuudistuksen haasteet – onko ja mitä apua Topten-käytänteistä tulevissa arjen haasteissa.
Ajankohtaiset ja paikalliset asiat sekä alueellisen yhteistyön aktivointi.
Mukana myös RTYn-seniorjäseniä (eläköityneitä rakennustarkastajia)

~12:30 Tilaisuuden päätös

12:30…13:00 Lounas, omakustannus

Last modified: 15.2.2024

Comments are closed.