Vanhus- ja vammaisneuvosto aloitti uuden toimikauden

Jumppakemppejä

Pudasjärven Vanhus- ja vammaisneuvosto aloitti uuden toimikauden järjestäytymiskokouksella tiistaina 9.2. Neuvoston pitkäaikainen puheenjohtaja Pudasjärven Senioriopettajat ry:tä edustava Esko Ahonen luovutti tehtävän uudelle puheenjohtajalle. Neuvoston toimikausi on kaksivuotinen. Heleena Talala Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry:stä valittiin yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Arja Panuma Pudasjärven Kehitysvammaisten tuki ry:stä. Uutena sihteerinä toimii Pudasjärven kaupungin palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin. Myös tiedotusvastaava valittiin tälle toimikaudelle. Allekirjoittanut (Terttu Salmi) hoitaa tehtäviä toimikauden 2021-2022 ajan.

Pudasjärven kaupunginhallitus on nimennyt Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet eri järjestöjen, Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Pudasjärven seurakunnan esitysten mukaisesti.

Toimikaudella 2021-2022 neuvostossa ovat edustettuina Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry., Pudasjärven Diabetesyhdistys ry., Pudasjärven Eläkeläiset ry., Pudasjärven Invalidit ry.,  Pudasjärven Kehitysvammaisten tuki ry., Pudasjärven Kuuloyhdistys ry., Pudasjärven Reumayhdistys ry., Pudasjärven Senioriopettajat ry. sekä Pudasjärven Sotaveteraanit ry. joka vuorottelee toimikausi kerrallaan Pudasjärven Sotainvalidit ry:n kanssa.

Lisäksi neuvostoon kuuluu Oulunkaaren kuntayhtymän edustaja, Pudasjärven seurakunnan edustaja sekä Pudasjärven kaupunginhallituksen edustus.

Vuoden ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa laadittiin myös toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle, jonka sihteeri toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi. Neuvosto tulee kokoontumaan vähintään neljä kertaa vuoden aikana. Kokouksiin kutsutaan eri tahojen vierailijoita. Rajoitukset huomioiden kokoontumispaikkana on ensisijaisesti kaupungin tilat, mutta pyritään jalkautumaan myös eri palvelukeskuksiin tai etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

Vanhus- ja vammaisneuvosto saa kaupungilta joka vuosi määrärahan, jonka avulla toimikausi tulee pystyä hoitamaan. Rahaa on käytetty muun muassa erilaisiin ikäihmisten ja vammaisten koulutuksiin. Digitaidot ovat nyt tärkeässä roolissa ja tietoa etäkoulutuksista löytyy kaupungin sivuilta.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle oli tullut tiedote viikonlopun lehtijakelun vaikutuksesta vanhuksille ja vammaisille. Sivukylien entisestään ankeampi tilanne vanhusten ja vammaisten osalta muuttui alkuvuodesta, kun tärkeässä roolissa oleva päivän lehti lakkasi tulemasta omaan postilaatikkoon lauantaisin ja sunnuntaisin. Lehti jätetään kymmenien kilometrien päähän yhteislaatikkoon, josta kukin saa hakea omansa pois, tai sitten lehdet jaetaan vasta maanantaina kotiin, jolloin viikonlopun uutiset ovat jo vanhoja. Tätä pohdittiin neuvostossa ja mietittiin ratkaisuja. Todettiin, että neuvosto ei voi ottaa kantaa lehden jakeluvastuusta, mutta toivoo asian käsittelyä eri yhdistyksissä.

Lokakuussa vietettävän Vanhustenviikon teemana on ”Luonto antaa voimaa”, jonka perusteella tapahtumia voidaan järjestää ulkona. Tarvittaessa perustetaan työryhmä.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa oli vierailijana Pudasjärven seurakunnasta Marko Väyrynen kertomassa rajoitteiden määrittelemästä Yhteisvastuukeräyksestä. Koska ovelta ovelle sekä kauppaliikkeissä suoritettavaa keräystä ei näissä oloissa voida toteuttaa, ovat seurakunnan työntekijät kehitelleet kaikenlaista muuta mukavaa toimintaa missä kansalaiset voivat osallistua tämän vuoden teemaan, joka pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon. Tämän vuoden keräystuloilla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä eri kriisialueilla niin kotimaassa kuin ulkomailla. Seurakuntien keräystuotosta 20 prosenttia jää kotiseurakuntaan käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseksi, 60 prosenttia ohjautuu Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun ja loput 20 prosenttia jakautuu Kirkon diakoniarahastolle sekä Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle.

Pudasjärven seurakunta tempaisee Yhteisvastuun hyväksi laskiaistiistaina 16.2. seurakuntakeskuksessa hernerokan ja laskiaispullien myynnillä. Lisäksi paikan päällä on lippaita, joihin voi suorittaa lahjoituksen. Myynnissä on myös ”sukitettuja” jumppakeppejä toimintaohjeineen! Kannattaa käydä paikan päällä katsomassa ja ostamassa sekä päivän lounas että jumppakeppi! Näihin keppien ”sukitukseen” seurakunta haastaakin jokaisen kutojan tai virkkaajan mukaan. Langat saa diakoniatoimistolta. Tehtävä on yksinkertainen; 18:lla silmukalla kudotaan pyöreää pötkylää noin puolentoista metrin mittaisesti. Nämä pötkylät voi sellaisenaan toimittaa diakoniatoimistoon. Keväämmällä on tulossa myös tapahtumaa torille sekä seurakuntakeskuksen pihalle. Näistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Pudasjärven Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu seuraavan kerran kuntavaalien jälkeen, huhtikuun lopulla.