Jarno Niemelä kehittää Karhupajalle digipajaa

Jarno Niemelä

Karhupajalla puhaltelee uudet pirteät nykyaikaiset nuoria palvelevat tuulet niin valmennuksessa kuin kalustuksen ja työkoneidenkin uusimisen tiimoilla. Helmikuun alussa työvalmentajakaartissa aloitti tehtävät Utajärveltä tullut 39-vuotias sosionomi-datanomi Jarno Niemelä.  Uusi työvalmentaja Niemelä tituleeraa itseään ikuiseksi opiskelijaksi. Hän on suorittanut monia opintoja aina yrittäjyydestä psykologian perusopintoihin. Nykyisin opiskelun alla on sosiaalityö ja siinä erityisesti rakenteellinen sosiaalityö ja nuorisotyöttömyyden sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Hänen tietotaitoalueeseensa kuuluu kokemus sähköisen liiketoiminnan kehittämisestä mikro- ja pk-yritysten parissa. Tietotekniikan aktiiviseen harrastamiseen kuuluu koneiden kasaaminen komponenteista. Ohjelmointi- ja kouluttamistyö ovat myös Niemelällä hallussa.

Niemelän työura koostuu suurelta osin työllisyyden hoitoon liittyvistä tehtävistä. Hän on toiminut työllisyydenhoidon hanketyössä sosiaaliohjaajana pitkäaikaistyöttömien parissa ja näin hän on päässyt kehittämään erilaisia pitkäaikaistyöttömyyteen liittyviä ratkaisuja, erityisesti asiakasohjausta. Kokemusta ja asiantuntemusta Niemelälle on kertynyt myös maahanmuuttajatyöstä. 

Uusi työvalmentaja harrastaa intohimoisesti tietotekniikkaa ja hyötyliikuntaa, joista hän varmasti pystyy löytämään käytännön työkaluja Karhupajalla tapahtuvaan työvalmennukseensa.

Pudasjärveä kaupunkina, sen asukkaita ja uusia työkavereitaan Niemelä kuvaa ystävällisiksi, myönteisiksi, asiantunteviksi ja yhteistyöhenkisiksi. Ensivaikutelmana Karhupajasta hänellä on se, että Karhupajalla on paljon mielekästä tekemistä nuorille hyvissä ja asianmukaisissa tiloissa.

Niemelä odottaa innolla pääsevänsä kehittämään Karhupajalle   digipajaa palvelemaan nuorten tarpeita. Hän ottaa mielellään vastaan kehittämisideoita niin nuorilta kuin yhteistyökumppaneilta. Niemelä suunnittelee nuorille järjestettävää kyselyä, jonka avulla digipajaa voidaan kehittää nuorille mieluisaksi.