Pudasjärven kaupunki lähti mittelöimään Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun

Nuori valokuvaaja Syötteen tykkymaisemissa

Pudasjärven kaupunki on osallistunut ainutlaatuisuutta ja aitoutta ilmentävällä Järjen äärellä -kampanjalla Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun 2021.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu kokoaa vuosittain Suomen kuntien ja seutujen markkinoinnin tekijät oppimaan hyvistä käytännöistä kilpailuun osallistuvien töiden avulla. Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestetään 16. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille. Kilpailuaika on 1.3.2021-9.4.2021. Lisätietoja kilpailusta ja kilpailutöistä löytyy Innokylän verkkosivustolta (www.innokyla.fi).

Järjen äärellä (www.jarjenaarella.fi) on Pudasjärven asukkaiden vahvaan osallisuuteen perustuva viestintäkampanja, jonka tavoitteena on tuoda esille Pudasjärveä aitona ja vetovoimaisena kaupunkina. Rehellinen viesti loi erottuvan kuntabrändin, joka vetoaa eri kohderyhmiin. Järjen äärellä –kampanja on toteutettu vuosina 2019-2020 ja kampanjan materiaalia hyödynnetään edelleen monipuolisesti Pudasjärven markkinoinnissa, brändäyksessä ja imagon luonnissa.

Ytimenä aitous

Järjen äärellä -kampanja on kokoelma aitoja tarinoita pudasjärveläisistä ja Pudasjärven kylistä. Tarinoissa kerrotaan yksilöiden syistä ja näkemyksistä Pudasjärvellä asumisesta. Kerronta tehdään koreilematta ja suoraan. Kampanjan tärkein periaate oli antaa asukkaiden kertoa tarinansa sensuroimatta tai kaunistelematta sitä. Mikään kunta ei ole täydellinen, mutta tarinansa kertovat ihmiset asuvat täällä jostain syystä. Nämä tarinat haluttiin kuulla ja niiden antamien viestien välittyvän mahdollisimman laajalle.

Paikkakunnalle muutto tehdään henkilökohtaisista syistä ja kampanjan tarkoituksena on tuoda tarinat lähelle tavallista ihmistä. Johonkin tarinoista voi jokainen henkilö samaistua. Pudasjärven kaupungin kilpailutyö Järjen äärellä erottuu muista kilpailutöistä nimenomaan aidolla ja rehellisellä viestinnällä. Sitä ei ole kaunisteltu, siloteltu eikä viilattu viimeistä pilkkua myöten. Siinä kerrotaan asiat kuten ne ovat.

Koko kampanjan ajan Pudasjärven kaupunki on luonut uutta toimintamallia, jossa viestintää on luovutettu enemmän kuntalaisille. Tämä luottamus kuntalaisiin on saatu moninkertaisesti takaisin tämän upean kampanjan myötä. Järjen äärellä -kampanja on tuonut selkeästi esille, että Pudasjärvellä on kaiket edellytykset menestykseen. Kampanja luo uskoa tulevaisuuteen. Se saa huomaamaan paikkakunnan tarjoamat mahdollisuudet sekä herättää halun vaikuttaa asioihin. Viestinnällisestä näkökulmasta haluttiin luoda yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa.

Järjen äärellä -kampanja on kunnianosoitus paikallisia kohtaan, joiden ääni ja olemus eivät aiemmin ole olleet kaupungin viestinnässä mukana. Kunta on olemassa kuntalaisia varten. Nyt annetaan heidän äänensä siis kuulua!