EN | RU | FI

Kaupunki tukee kausityöllistämistä

Tyttö mittaa vatupassilla

Koululaisten ja nuorten kesätyökausi lähestyy. Pudasjärven kaupunki on kilpailuttanut koululaisten ja nuorten kesätyökampanjan 2021 järjestämisen ja toteuttamisen. Kilpailuttamisen tavoite oli löytää toimiva, kustannustehokas ja nuoria aktivoiva tapa toteuttaa kesätyökampanja kumppanuusperiaatteella yhdistyksen kanssa. Tarjouksen määräaikaan mennessä jätti vain yksi toimija. Sopimustoimijaksi valittiin siten Pudasjärven 4H-yhdistys, jolla on vahva kokemus aikaisemmilta vuosilta kesätyökampanjan hoitamisesta.

Pudasjärven kaupunki tukee jokaisen pudasjärveläisen nuoren työllistymistä maksamalla 50€ tuen yhdistykselle tai yritykselle, joka tarjoaa nuorelle kahden viikon työsuhteen. Tukea ei makseta kaupungin ja Oulunkaaren kuntayhtymän työpaikoista. Pudasjärveläisille nuorille jaetaan 50€ kesätyöseteli yhteistyössä oppilaitosten ja 4H-yhdistyksen kanssa. Nuori saa bruttopalkkaa kahden viikon työnjaksolta (60h) vähintään 365 €.

Kaupungin työllisyyspalvelut toteuttaa yhteistyössä Pudasjärven 4H-yhdistyksen kanssa nuorille suunnatun Oma yritys kesätyöpaikaksi -kampanjan. Pudasjärven 4H -yhdistys toteuttaa nuorten koulutuksen ja kaupunki tukee nuoren kesäyrittäjyyttä 350 euron tukirahalla. Pudasjärven 4H-yhdistys organisoi rahoitukseen liittyvät asiat nuorille yrittäjille. Nuorten yritystukea varataan 15 yrittäjälle (350 €/yrittäjä, yhteensä 5 250€). Pudasjärven 4H-yhdistys tarjoaa työelämäkoulutusta myös Hirsikampuksen 9.-luokkalaisille. Koulutukseen osallistunut osaa kertoa perusasioita työnhausta, työelämän käytännöistä ja asiakaspalvelusta. Kohderyhmänä ovat yli 13-vuotiaat nuoret, joilla ei ole vielä kokemusta työelämästä. Koulutus on kuusipäiväinen ja se toteutetaan lähiopetuksena tai verkkokoulutuksena. Lisäksi nuori saa paperisen, 30-sivuisen Ajokortti työelämään -oppaan ja -todistuksen.

Työllisyyspalvelut tukee myös kesäajan työllistämistä, joka keskittyy maisemanhoidollisiin tehtäviin.

Kaupungin tekninen toiminta ja työllisyyspalvelut ovat kilpailuttaneet yhteishankintana Metsätyöryhmän perustamisen. Tarjouksen määräaikaan mennessä jätti vain yksi toimija. Sopimustoimijaksi valittiin siten Livokas ry. Livokas ry:llä on pitkä kokemus ryhmätyöllistämisestä. Metsätyöryhmän työkohteina ovat kaupungin omistamat metsät ja maa-alueet. Lisäksi metsätyöryhmä voi tehdä kokonaisvaltaista maisemanhoitoa. Tarvittaessa metsätyöryhmän palveluja voidaan toteuttaa myös yksityisten mailla.

Metsäryhmää koskevien työllistämistoimenpiteiden kautta pyritään pienentämään kunnan osarahoittamaa työmarkkinatuen määrää. Työllistetyn työllisyysehdon täytyttyä, työllistämisjakson jälkeinen säästö vaikuttaa kunnan osuudessa vielä kahden vuoden ajan. Tehtävänä on perustaa neljän hengen ryhmä, jonka ryhmän vetäjän johdolla raivataan kaupungin taajamametsiä puolen vuoden ajan. Ryhmää voidaan käyttää lisäksi kaupungin muihin tehtäviin. Metsäpalveluja voidaan tarjota yksityisille henkilöille (esim. puunkaadot yms.). Tehtävään palkattavat henkilöt ovat pitkään työttömänä olleita henkilöitä, joiden työllistyminen on ollut erittäin haastavaa. Metsäryhmään voidaan sijoittaa myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita.

Kaupungin työllisyyden hankintoja tehdään kilpailutuksien kautta. Kausihankintaprosessien alkuvaiheessa hankinta perustuu kustannusarvioon, joka täsmäytetään syksyllä kauden päätteeksi toteuman perusteella. Hankintojen palveluntuottajat hoitavat tilastoinnin, raportoinnin sekä tekevät tiliselvityksen Pudasjärven kaupungille sopimuksen päätyttyä.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland