Rehtorin tervehdys!

25.5.2022

Tervetuloa Lakarin koulun kotisivuille. Oppilaat ovat saaneet koteihin Syystiedotteet, johon on koottu koulun yleisiä ohjeita ja tietoa koulunkäyntiin liittyen. Koulun virallinen yhteydenpitoväline on Wilma ja sen kautta saatte yhteyden opettajiin ja henkilökuntaan. Wilmaa kannattaa seurata päivittäin kotona ja asentaa puhelimeen Wilma-sovellus, jonka kautta näette myös oppilaan lukujärjestyksen ja pystytte ilmoittamaan poissaolot. Tänä syksynä olemme saaneet luokka-asteille yhteiset puhelimet ja niiden numerot löytyvät kotisivuiltamme. Oman luokan numero kannattaa tallentaa omaan puhelimeen.

Tämä lukuvuosi on käynnistynyt mukavasti työn tekemisen merkeissä. Meillä on 172 oppilasta vuosiluokilla 0 – 6. Esikoulun oppilaat ja osa 1. luokkalaisista ovat ensimmäistä vuotta Lakarin koulun oppilaina ja opettelevat koulun tavoille. Suurin osa oppilaista on meille tuttuja aikaisemmilta vuosilta ja heidän kanssaan koulutyö jatkuu pääpiir-teissään samanlaisena. Seuraavalle vuosiluokalle siirtyminen tarkoittaa usein vaatimustason kasvamista oppiaineiden sisällön, koulupäivän pituuden ja työskentelytaitojen suhteen. Kello kolmeen kestävät päivät tuntuvat osalle oppilaista lukukauden alkaessa raskailta, mutta oppilaat tottuvat niihin nopeasti osana normaalia kouluviikkoa. Pitkät koulupäivät edellyttävät riittävää unen määrää ja lepoa öisin. Huolehtikaa, että kännykät eivät ole lasten saatavilla yöaikana ja herätyskellona toimii muu järjestely kuin oppilaan puhelin. Tällä pienellä toimenpiteellä on iso merkitys seuraavan päivän jaksamiseen ja oppimiseen.

Koronatilanne on helpottunut rokotusten edetessä ja tiukimmista rajoituksista on luovuttu. Koululla välitunnille mennään koko kouluna yhtä aikaa ja oppituntien rytmi on kaikilla luokilla sama. Parasta tänä lukuvuonna on ollut nähdä oppilaiden yhteinen tekeminen erityisesti välitunneilla. Meillä on käynnistynyt uudelleen perinteinen kummitoiminta ja uudet 5.-6.-luokkalaiset välkkäriohjaajat on koulutettu ja he pitävät liikuntatuokioita välitunneilla pienemmille oppilaille. Koulumme oli viime keväänä mukana Harrastamisen Pudasjärven mallin -pilottijaksolla ja tänä lukuvuonna toiminta on laajentunut kaikille Pudasjärven kouluille. Meidän tarkoituksena on tarjota kaikille oppilaille mieluinen ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastusmahdollisuuksista tiedotetaan Wilman välityksellä.

Viime lukuvuonna oppilasarviointi uudistettiin Pudasjärvellä. Oppilaat arvioidaan kaksi kertaa vuodessa, joista väliarviointi on marras-helmikuussa ja lukuvuosiarviointi lukuvuoden päätteeksi. 1.-4.-luokan oppilaiden väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna ja 5.-6.-luokan oppilailla on numeroarviointi. Keväällä kaikki saavat lukuvuositodistuksen ja numeroarviointi on 4.-6.-luokkalaisilla.

Pudasjärvelle on valmistunut kiusaamiseen puuttumisen malli. Oppilaat osallistuvat KiVa-koulu (kiusaamisen vastainen) oppitunneille 1. ja 4. luokilla. Lisäksi kaikilla luokilla pidetään kuukausittain HyMy-tunteja. Molemmissa toimintamalleissa keskeisinä ajatuksina ovat omien tunnetaitojen nimeäminen ja käsitteleminen, ryhmässä toimi-misen harjoitteleminen, erilaisuuden hyväksyminen ja toisen asemaan asettuminen. Mikäli kiusaamista ilmenee, kokoontuu koululla KiVa-tiimi ja kiusaaminen käsitellään ohjelman mukaisilla toimenpiteillä ja asiat kirjataan ylös. Toivon, että kotona opetetaan empaattista suhtautumista toisiin ihmisiin ja erilaisuuteen.

Tämän lukuvuoden aikana Lakarin koulun remontointi käynnistyy. Tarkoituksena on remontoida kaksi vanhimpaa koulurakennusta ja samalla siirtää käsityöluokat päärakennukseen. Vanhan puolen rakennuksista ja pihapiiristä on tehty viime lukuvuoden aikana rakennushistoriaselvitys Oulun yliopiston toimesta. Tavoitteena on remontoida rakennukset vastaamaan tämän päivän koulutilojen tarpeita, mutta samalla kunnioittaa rakennusten alkuperäistä ulkoasua ja hirsirunkoa. Pudasjärven vanhimmat koulurakennukset ansaitsevat huolenpitoa ja samalla osoitamme, että yli 100 vuotta vanhat hirsirakennukset ovat edelleen käyttökelpoisia tämän päivän koulutyöhön.

Yhteistyöterveisin,
Jussi Kolu
Rehtori

Last modified: 25.5.2022

Comments are closed.