Talouden sopeutusohjelma on valmistunut

23.11.2020

Pudasjärven kaupungin tilinpäätökset vuosilta 2018 ja 2019 olivat alijäämäisiä. Vuonna 2018 alijäämä oli n. 4,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 n. 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvion ja vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä linjattiin, että on tarpeen valmistella toimenpiteitä kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.8.2020, että sopeutusohjelman laatimistyöhön kumppaniksi valitaan FCG Konsultointi Oy, jonka tehtävänä on laatia kaupungin talouden sopeutussuunnitelma yhdessä kaupungin johtoryhmän ja vastuuviranhaltijoiden kanssa. Kaupunginhallitus päätti nimetä selvitysprosessia varten poliittiseen ohjausryhmään kaupunginhallituksen, valtuuston puheenjohtajiston, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan.

Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi FCG:n laatima kaupungin toiminta- ja talousanalyysi, määriteltiin sopeutustavoite ja työn aikataulu sekä todettiin, että lähtökohtaisesti mitään sopeutuskeinoja ei rajata työn ulkopuolelle. Seuraavissa kokouksissaan ohjausryhmä käsitteli valmistelun alla olevia sopeutuskeinoja, niiden toteutuskelpoisuutta, hyväksyttävyyttä ja riittävyyttä. Ohjausryhmä ohjasi kaupungin johtoryhmän ja konsulttien työtä. Sopeutusohjelma sovittiin laadittavaksi vuosille 2021–2023 ja euromääräiseksi tavoitteeksi päätettiin 2,5 miljoonan euron sopeutusvaikutus vuositasolla vuoteen 2023 mennessä. Talouden painelaskelmien perusteella nähtiin, että näin vuosikate saadaan reilusti positiiviseksi, eikä ns. syömävelkaa enää jouduta ottamaan.

Talouden painelaskelman perusteella oli nähtävissä, että mikäli tervehdyttäviä toimia ei tehdä, Pudasjärven kaupungin talous täyttää vuonna 2024 kriisikuntien arviointimenettelyn kriteerit. Sopeutustarve näyttäytyi valtion koronakompensaatioiden jälkeenkin jopa 4–5 miljoonana eurona. Sopeutusprosessissa löydettiin kuitenkin paljon vaikuttavia, toteuttamiskelpoisia keinoja, joita viranhaltijat valmistelivat ja ohjausryhmä käsitteli kokouksissaan. Työn vaativuutta lisäsi se, että sosiaali- ja terveydenhuolto oli kokonaisuuden ulkopuolella. Tavoite pysyi kuitenkin hyvin mielessä ja työskentelyilmapiiri oli hyvä. Nyt ohjausryhmän hyväksymä sopeutuspaketti on valmis ja se on esitelty kaupunginvaltuutetuille seminaarissa 16.11.2020.

Sopeutusohjelma sisältää sekä toimintakatteeseen vaikuttavia keinoja eli toimintamenojen vähentämistä ja maksutulojen lisäämistä että verotulojen lisäämistä niin veroprosenttien korottamisen kuin veropohjan laajentamisenkin avulla. Seuraavasta taulukosta ilmenee toimien kohdistuminen vuosille 2021–2023. Verotus kiristyy kuitenkin ohjelman mukaan ainoastaan vuonna 2021, koska vuoden 2023 verotulojen lisääntyminen tulee tuulivoimaloiden tuottamasta kiinteistöverojen kasvusta.

Taulukko

Sopeutuskeinot käyttöön ottamalla kaupungin taloustilanne vahvistuu huomattavasti ja negatiivinen vuosikate saadaan käännettyä reilusti positiiviseksi. Mikäli sopeutus toteutetaan, vuodesta 2021 muodostuu ylijäämäinen ja tämän myötä kriisikuntien arviointimenettelyn uhka siirtyy useilla vuosilla vuoteen 2027. Sopeutusohjelmassa on myös sellaisia toimenpiteitä edelleen valmisteltaviksi, millä tulevina vuosina voidaan kaupungin taloutta tervehdyttää.

Sopeutustyön aikana käsiteltiin myös sellaisia keinoja, jotka eivät ohjelmaan sisälly. Tällaisia olivat mm. kouluverkon muuttaminen ja kaupungin omaisuuden myynti. Kouluverkon osalta tehtiin kaupungin käyttöön myös laskelmia parista eri vaihtoehdosta. Tulevien vuosien julkisen talouden kehitys ja palvelutarpeen muutos saattavat edellyttää uutta harkintaa. Joka tapauksessa Pudasjärven kaupungin mahdollisuudet tarjota hyvät palvelut asukkailleen myös tulevaisuudessa vahvistuvat valmistellun sopeutuspaketin hyväksymisen myötä.

Lisätietoja antavat

Ohjausryhmän puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen, Pudasjärven kaupunki, p. 040 571 8186

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen, Pudasjärven kaupunki, p. 050 454 8230

Asiantuntija Aki Viitasaari, FCG-Perlacon, p. 0400 169 390

Last modified: 4.2.2022

Comments are closed.