Yksityisteiden avustusten haku vuodelle 2023 on käynnissä

12.5.2023

Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytäntöjen mukaisten yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku on alkanut 12.5.2023 ja kestää kesäkuun loppuun. Avustuksia hakevan on hyvä lukea valtuuston 8.10.2020 hyväksymät yksityistiekäytännöt (pdf) ja alla oleva teksti etukäteen. Yksityisteiden avustustoiminta perustuu näihin hyväksyttyihin käytäntöihin.

Kunnossapitoavustusta koskeva kunnossapitokausi on vuosittain 1.10. – 30.9. Kunnossapitoavustus kattaa sekä talvi- että kesäkunnossapidon.

Kunnossapitoavustusta voi hakea yksityistielle, omalle tielle tai sopimustielle joka täyttää yksityistiekäytännöissä mainitut ehdot.

  • Yksityistie on tie, jossa on yksityistielain mukainen yksityistiekunta. Tiekunnalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa tietä koskevien asioiden hoitamiseksi perustettua tieosakkaiden muodostamaa yhteisöä.
  • Sopimustie on tie, jota muillakin henkilöillä kuin kiinteistön omistajalla tai haltijalla on osapuolten välisen sopimuksen nojalla oikeus käyttää. Yksityistielakia ei sovelleta sopimusteihin.
  • Omatie on tie, jota vain asianomaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää. Yksityistielakia ei sovelleta omaan tiehen.

Vuonna 2021 ja 2022 avustusta saaneiden ei tarvitse hakea erikseen avustuksia vuodelle 2023 mikäli yksityistiekäytäntöjen mukaiset avustusehdot täyttyvät.

Avustusten saajat ovat velvollisia ilmoittamaan tiestötiedoissa tapahtuneista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen. Tällaisia tietoja ovat mm. vakituisen asutuksen ja tienpituuden muutokset.

Kaupungilla on oikeus periä aiheettomasti maksettu avustus takaisin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Kenelle kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia?
Kaupunki myöntää avustuksia kaikille avustusta hakeville yksityisteille, sopimusteille ja omille teille, jotka täyttävät kaupungin valtuuston hyväksymät yksityistieavustusten ehdot. Vaatimuksena on muun muassa, että tielle on perustettu tiekunta, muodostettu sopimustie tai kyseessä on omatie. Lisäksi tien vaikutuspiirissä on oltava vähintään yksi vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö. Ehdot löytyvät kokonaisuudessaan tämän jutun lopusta.

2. Miksi yksityistieavustustoiminta on muuttunut?
Yksityistielaki uudistui vuonna 2019. Lain mukaan avustuksen myöntäminen edellyttää, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Tämä koskee sekä kunnan että valtion avustuksia. Tiekunnan perustaminen ei ole tarpeen, jos tiekunta katsoo, ettei se tarvitse valtion avustuksia. Yksityistie laki ei koske omaa tietä eikä sopimusteitä.

3. Millaista avustuksia yksityistielle voi Pudasjärvellä saada?
Pudasjärven kaupungin myöntämä avustus voi olla seuraavanlaista:

  • kunnossapitoavustus yksityistiekunnalle, sopimustielle tai omalle tielle
  • työavustus kun yksityistie on hakemuksesta otettu kaupungin kunnossapitoon
  • yksityistien rakentamisen ja perusparantamisen avustus
  • yksityistiekuntaan kuuluvan jäätien avustaminen
  • suunnittelun avustus yksityistiekunnalle

4. Jos tie saa kunnossapitoavustusta, kuinka pitkään avustuspäätös on voimassa?
Avustuspäätös on voimassa kunnossapitokauden eli 1.10-30.9.

Avustus maksetaan kunnossapitokauden jälkeen.

Vuonna 2021 ja 2022 avustusta saaneiden ei tarvitse hakea erikseen avustuksia vuodelle 2023 mikäli yksityistiekäytäntöjen mukaiset avustusehdot täyttyvät.

Avustusten saajat vuosilta 2021 ja 2022 ovat velvollisia ilmoittamaan tiestötiedoissa tapahtuneista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen.

Tällaisia tietoja ovat mm. vakituisen asutuksen ja tienpituuden muutokset. Kaupungilla on oikeus periä aiheettomasti maksettu avustus takaisin.

5. Voinko saada avustusta yksityistielle, jonka varrella on ainoastaan oma kotini?
Yksityistielakia ei sovelleta omiin teihin, eikä sopimusteihin.

Oma tie on yhden kiinteistön alueella oleva, vain kiinteistön omistajan käytössä oleva tie.

Sopimustieksi kutsutaan tietä, jonka käyttämisestä on sovittu maanomistajien kesken kirjallisesti. Pudasjärven kaupunki maksaa rahallista kunnossapitoavustusta omille teille ja sopimusteille, jotka täyttävät kunnossapitoavustuksen ehdot ja jotka eivät ole kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa.

6. Milloin uutta yksityistiekäytäntöä on ryhdytty toteuttamaan?
Pudasjärven valtuusto on hyväksynyt yksityistiekäytännöt 8.10.2020.

7. Milloin ja mistä avustusta voi hakea?
Yksityistiekäytäntöjen mukainen avustusten haku käynnistyi 12.5.2023 ja päättyy 30.6.2023.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisenä oheisilla lomakkeilla (vaatii vahvan tunnistautumisen):

Hakemuslomakkeita ja yksityistiekäytäntöjä on saatavana myös paperisena kaupungin asiakaspalvelupisteestä Hyvän olon keskus Pirtissä, os. Varsitie 1.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika vuodelle 2023 päättyy 30.6.2023.

Paperiset lomakkeet tulee palauttaa joko asiakaspalvelupisteeseen tai postitse osoitteeseen:

Pudasjärven kaupunki
”Kunnossapitoavustushakemus 2023”
PL 10
93101 PUDASJÄRVI

Puutteellisia avustushakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Pitkänen, puh: 050 444 1044

Tekninen- ja ympäristötoiminta

Last modified: 12.5.2023

Comments are closed.