EN | RU | FI

Kaupunki ostaa yhdistyksiltä kerhotoimintaa kouluille

Pudasjärven kaupungin opetus- ja sivistystoimen budjetissa on suunnattu syksylle 2016 ja 2017 keväälle 7 500 euron määräraha sivukylien kerhotoimintaan. Rahalla on tarkoitus ostaa kouluille kerhotoimintaa palveluna yhdistyksiltä tai yrityksiltä. 

Ajatuksena on, että esimerkiksi kyläyhdistykset, muut yhdistykset tai urheiluseurat suunnittelisivat itse toteutettavakseen kerhon.
– Vain mielikuvitus on rajana kerhotoiminnan kehittämisessä, lausuu Mervi Niemi, Pudasjärven kaupungin opetus- ja sivistystoimen talous- ja hallintopäällikkö.
Yhdeksi kerhotoiminnan tavoitteeksi sivistystoimi on kirjannut sukupolvien välisen kuilun kaventumisen.
– Toivommekin, että toimintaan saataisiin mukaan myös niin sanottuja kerhopappoja ja kerhomummuja. He voisivat toimia apuohjaajina tai apuvalvojina kerhotoiminnassa, Niemi kuvailee.

Kaikille peruskouluikäisille halutaan tarjota yhtäläinen mahdollisuus koulujen kerhotoimintaan osallistumiseen sekä mieluisan harrastuksen löytymiseen. Erityisesti sivukylien koulujen kerhot ovat nyt etusijalla, sillä keskustan alueen kouluilla kerhotoiminta on ollut perinteisesti aktiivista. Toimintaa kaivataan erityisesti Kipinän koululle, jossa ei tällä hetkellä ole yhtään kerhoa. Tavoitteena on saada jokaiselle koululle ainakin yksi kerho.
Tällä hetkellä Sarakylässä ja Hirvaskoskella on aloittanut kerho, ja myös Syötteen koululla sellainen toimii. Lisää kuitenkin kaivataan.
Kerhotoiminnalla autetaan oppilaita löytämään paitsi kehittäviä harrastuksia myös yhdessäolon muotoja, jotka parantavat oppilaiden ryhmätyötaitoja. Hankkeen koordinaattorina toimii Lakarin koulun opettaja Seppo Kemppainen.

Koululaisia ja huoltajia on jo kuultu heidän harrastustoiveistaan. Alakoulujen oppilaat toivovat muun muassa liikuntaan liittyviä kerhoja, metsästykseen ja erätaitoihin liittyvää kerhoa, kokki- ja leipomiskerhoa, palloilulajeihin liittyviä kerhoja, tanssikerhoa, sekä taide- ja musiikkikerhoja. Myös pianokouluja, biologiakerhoa ja teknologiakerhoa toivotaan.
Huoltajat miettivät toiveissaan lisäksi myös käsityökerhoa, askartelukerhoa ja sekä monitoimikerhoa.
– Huoltajat suhtautuvat lasten kerhotoimintaan Pudasjärvellä hyvin myönteisesti. Vanhemmat haluavat lasten osallistuvan kerhoon, jos sellainen järjestetään, Mervi Niemi tietää.

Koulun kerhotoiminnalle on määritelty reunaehdot. Kerhon tulee toimia kouluaikana, ei koulun lomien aikana. Kuitenkin viikonloppuisin toteutettavat kerhot ovat kouluaikana mahdollisia.
– Kerhonvetäjän tulee olla yli 18-vuotias ja hänellä voi olla avustajia tarpeen mukaan. Koulun tiloista ei makseta vuokraa. Jos kerho on kirjattu koulun työsuunnitelmaan, se on myös koulun vakuutuksen piirissä, Seppo Kemppainen kertoo.
Hyvänä ohjesääntönä kerhoissa on yksi aikuinen 20 lasta kohden. Maksimissaan yksi kerho voi toimia 30 tuntia lukuvuoden aikana. Järjestelyjä osaltaan hankaloittavat ajastetut koulukuljetukset ja pienten oppilaiden pitkät koulupäivät kuljetuksineen.
– Kerhot on perinteisesti järjestetty koulun jälkeen, mutta mikään ei estä järjestämästä kerhoa esimerkiksi kaksi kertaa lukukaudessa viikonlopun aikana. Tällöin vapaaehtoistoimijoidenkin on helpompi järjestää kerhovastaavia paikalle.
– Kerran kuussakin voi kerhoa pitää. Tai sitten yhdistykset voivat järjestää kerhotoimintaa myös yhdessä niin, että ne sopivat keskenään, kuka ottaa minkäkin kuukauden, Niemi ohjeistaa.
Opetus- ja sivistystoimelle voi esittää ideoita ja tarjouksia kerhojen pitämisestä pitkin vuotta.

Lähde: Maiju Teeriaho / Iijokiseutu

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland