EN | RU | FI

Pudasjärven sivukylillä työllistytään ryhmänä

Ryhmätyöllistäminen on uusi keino työllistää sivukylien asukkaita. Mallissa ratkaisut löydetään paikallisesti. Kyläläisten resurssit saadaan tehokkaammin kylän käyttöön, ja pitkään työttömänä olleet pääsevät näyttämään, että heillä on kylälle annettavaa.

Työttömyyden hoitaminen on haastavaa, kun etäisyydet ovat pitkiä eikä palveluita ja julkisia kulkuyhteyksiä ole. Pudasjärven kaupunki ja kyläyhdistykset tarttuivat tähän haasteeseen. Tuloksena syntyi ryhmätyöllistämisen malli pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi.

Ryhmätyöllistämisen malli on otettu käyttöön myös Jongun kylässä. Kyläyhdistys etsii töitä ja työllistää kyläläisiä erilaisiin tehtäviin. Tähän mennessä on löytynyt tarvetta muun muassa maalaamiseen sekä erilaisiin raivaus-, huolto- ja kunnostustöihin. Mallin avulla paikalliset palvelut lisääntyvät ja kylillä voi asua pidempään. Pitkään työttömänä olleet pääsevät näyttämään, että heillä on kylälle paljon annettavaa. Lisäksi ryhmä tarjoaa toisilleen vertaistukea ja työkyky edistyy, kun kannustetaan tarpeen mukaan toinen toistaan. Myös työstä saatu positiivinen palaute kannustaa eteenpäin.

- Ei ihmisellä tarvi aina olla päihteiden tai alkoholismin kanssa mitään tekemistä, mutta ihminen voi tavalla tai toisella olla jämähtänyt paikallensa. Ja kun tarpeeksi kauan työttömänä, niin tehdään tavallaan vahinkoa jo sille ihmiselle itselleen, että ei osaakaan pyrkiä eteenpäin. Ja se on hirveän iso asia, että on sellainen matalan kynnyksen työpaikka, toteaa kylätyöntekijä Satu.

Ryhmätyöllistämisen malli edesauttaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvua kylillä. Jongussa kunnostetusta kylätalosta on tullut kyläläisille yhteinen kokoontumispaikka. Ryhmätyöllistettävät puolestaan pääsevät osaksi sosiaalista verkostoa ja näyttämään oman osaamisensa muille. He kokevat olevansa tärkeitä yhteisön jäseniä.

- Joka tapauksessa meidän täytyy ottaa jokainen itse omasta itsestämme vastuu. Kannamme omat reput ja kuljemme omat polut, mutta me voimme mahdollistaa toisen ihmisen polun kehittymisen, toteaa Jongun kyläseuran puheenjohtaja Onerva Ronkainen.

Laavu-hanke voitti ryhmätyöllistämisen mallilla THL:n Sokra-hankkeen pitchauskisan helmikuussa 2017. Sen palkintona oli videoproduktio, joka kuvattiin Jongun kylätalolla. 

Video on toteutettu yhteistyössä Laavu-hanke (ESR), Pudasjärven kaupunki ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra (ESR). Hankkeet ovat osa Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

www.pudasjarvi.fi/kaupunki-info/projektit-ja-hankkeet/laavu
www.thl.fi/sokra

Videotuotanto: Mutant Koala Pictures

Lisätietoja

Onerva Ronkainen
puheenjohtaja, Jongun kyläseura
p. 040 829 6999

Tiina Tauriainen
projektipäällikkö, Laavu-hanke
p. 040 826 6627

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland