EN | RU | FI

Sopimuksellisuuden alku Pudasjärvellä ja Livolla

Pudasjärven kaupunki päätti tämän vuoden tavoitteekseen aloittaa sopimuksiin perustuvan yhteistyön ja toimintatavan palveluiden järjestämisessä. Kunnan velvoitteena olevien tai kunnan tarpeellisiksi katsomien palveluiden järjestäminen on kunnan vastuulla, mutta sopimusten kautta se pystyy teettämään työn niillä ihmisillä, yhdistyksillä ja yrityksillä, joilla se katsoo olevan parhaan toimintamahdollisuuden kulloisessakin tehtävässä.

Tänä syksynä syyskuun 16. päivänä pidettiin ensimmäinen palaveri liittyen uudenlaiseen työllisyyden hoitomalliin. Kaupungin työllistämistä edistävään LAAVU-hankkeeseen on suunniteltu ryhmätoimintojen osio, jonka tuottajaksi kaupunki etsi virkamiehistön ulkopuolisia toimijoita. Livokas ry:ssä harkittiin uutta ajatusta hetki, mutta oltiin hetimmiten valmiita suunnittelemaan ryhmätoimintoja ja tekemään tarjous työstä. Ensimmäinen tarjouskilpailu toteutettiin ajalle 19.10.2015-18.4.2016, ja Livokas ry:n jättämä tarjous hyväksyttiin.

Ryhmätoiminnoissa on tarkoitus vahvistaa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden osaamista taidoissa ja tiedoissa, joissa he kokevat olevansa omimmillaan. Samoin tarkoituksena on vahvistaa niitä asioita, jotka he kokevat elämässään heikoimmiksi lenkeiksi. Ryhmätoimintojen taajuudeksi on tässä vaiheessa sovittu 1 krt/vko.

Livolla ryhmätoimintojen toteuttaminen on lähtenyt hyvin käyntiin, kun Livokas ry on pystynyt työllistämään palkkatuella tai ohjaamaan kuntouttavan työtoiminnan muodossa ennätysmäisen suuren ja ahkeran työntekijäjoukon, kaikkiaan kymmenen henkilöä. Livon harrastusmahdollisuudet ovat hyvät eri tapahtumien ja kurssien muodossa. Lisäksi työntekijöille on hankittu henkilökohtaiset kuntokartoitukset ja kuntoilusuunnitelmat, joilla saadaan yleiskuntoa nostettua entisestään. Työntekijöitä myös koulutetaan työelämän perustaidoilla, kuten hygieniapassikoulutuksen, ensiapukoulutuksen ja muilla kunkin ryhmäläisen tarvitsemien taitojen koulutuksilla.

Toimintojen suunnittelussa ja ohjauksessa on suuri työ. Onhan työ Livokas ry:ssä pitänyt ennenkin organisoida, mutta tämän sopimuksen myötä työmäärä on entisestään lisääntynyt. Onneksi Minna Perttu pystyy tekemään omaan varsinaiseen työhönsä osa-aikaista työaikaa ainakin tämän jakson verran niin, että tehtävät saadaan järjesteltyä. Kyläseuralle on suuri askel (ja vielä suurempi tietysti ihmiskunnalle), että tämän toiminnan kautta kylälle on syntymässä ainakin osa-aikainen ja toivon mukaan jatkossa kokoaikainenkin työpaikka.

Helppo yhtälö ei ole kyseessä, mutta jos reilussa kahdessa vuodessa LAAVU-hankkeen aikana saataisiin tämä ryhmätoimintojen malli hiotuksi niin, että myös muilla kuin Livon kylällä työllistämistä ja työvoiman kuntoisuutta parannettaisiin tällä menetelmällä, niin sitten oltaisiin jo ratkaistu melkoisen tärkeä tehtävä. Tulevaisuudessa Suomi tarvitsee kaikki työikäiset töihin, ja jokainen suomalainen tarvitsee työtä.

Anni-Inkeri Törmänen
Livokas ry:n sihteeri

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland