EN | RU | FI

Karhupajan nuoret tutustuivat yrittäjyyteen ja yritysmuotoihin

Nuoret kertoivat kiinnostuksestaan kuulla yrittäjyyteen liittyviä perusasioita. Kehitysjohtaja Jorma Pietiläinen kävi Karhupajalla vähentämässä yrittäjyysepätietoisuutta ja vastaamassa nuorten kysymyksiin. Yrittäjäksi haluavan on oltava itse vahvasti innostunut yrittämisestä oli toiminnan kohde sitten tuote tai jokin palvelu.

Ohjaavan ja selkeän liiketoiminta-ajatuksen syntymiseen vaaditaan realistinen pohdinta siitä, mitä aiotaan tehdä, kenelle toiminnan tuotetta tarjotaan ja millä hinnalla sitä myydään. Asiakkaat ovat kaiken A ja O. Asiakaskunnan tarpeet on oltava selvillä eli täytyy miettiä mitä hyötyä asiakas saa yrittäjän tuottamasta tuotteesta tai palvelusta.

Yritystoimintaan kuuluvien paperi- ja kirjanpitotöiden vaativuuden ei pidä antaa pelästyttää, sillä on olemassa toisia yrityksiä, jotka hoitavat tarvittaessa nämä asiat. Yrittäjän on keskityttävä vapain mielin tuotteensa kehittämiseen, tuottamiseen ja monipuoliseen asiakaspalveluun. Yritystoimintaa suunnittelevan on hyvä tiedostaa minimituotteen tai palvelun menekkimahdollisuus maailmalla, sen ainutlaatuinen elämyksellisyys sekä netin tarjoamat moninaiset mahdollisuudet markkinoinnissa ja monissa muissa yritystoimintaa helpottavissa ja tulosta kasvattavissa asioissa.

Toiminimi (TMI) tarkoittaa yksityistä elinkeinonharjoittajaa, jonka ei tarvitse välttämättä rekisteröidä toiminimeä. Toiminimen voi perustaa pelkällä ilmoituksella kaupparekisteriin eikä siihen tarvitse sijoittaa alkupääomaa. Huomioitava on, että toiminimiyrityksessä omat ja yrityksen varat sekä luottotiedot ovat yhtä. Yrittäjä vastaa toiminnan taloudesta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Avoin yhtiö (AY) muistuttaa toiminimeä taloudellisen vastuun kannalta eli yhtiösopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat yhtiömiehiä ja yhteisvastuullisia yrityksen veloista ja varoista. Voitto jaetaan yhtiömiesten kesken. Kommandiittiyhtiön (KY) perustavat yhtiömiehet, jotka jaetaan vastuunalaisiin ja äänettömiin yhtiömiehiin. Vastuunalainen vastaa yrityksen veloista ja yrityksen sitoumuksista elinkeinoharjoittajan tapaan omalla omaisuudellaan. Äänetön yhtiömies vastaa veloista vain sijoittamansa pääomansa mukaisesti. Voitoista äänettömät yhtiömiehet saavat ensin korkolain mukaisen koron yhtiöpanokselleen. Tämän jälkeen vastuunalaiset yhtiömiehet saavat vastaavan koron. Jäljelle jäävät voitot jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken. Osakeyhtiö (OY) on eniten vaihtoehtoja ja kasvumahdollisuuksia tarjoava yritysmuoto, johon on sijoitettava aluksi vähintään 2 500 euroa. Osakkaat allekirjoittavat perustamissopimuksen, joiden malleja on saatavissa patentti- ja rekisterihallitukselta. Osakkailla ei ole henkilökohtaista vastuuta yrityksen veloista ja velvoitteista muuten kuin sijoittamansa osakepääoman määrällä.

Kehitysjohtaja antaa mielellään lisätietoja ja ohjeistusta yritystoiminnasta ja –muodoista yrityksen perustamisesta kiinnostuneille ja sitä suunnitteleville.

Sointu Veivo, yksilövalmentaja, Karhupaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland