EN | RU | FI

Työpaikanhakukoulutusta Karhupajalla

Ansioluettelon eli CV:n ja työpaikkahakemuksen laatiminen ei ole asiaan perehtymättömälle kovin yksinkertainen asia. Pelkät käsitteetkin voivat olla kummallisuuksia. Karhupajan nuoret saivat asiantuntevaa apua ja ohjeistusta näiden tärkeiden papereiden laadintaan työhönvalmentaja Outi Karjalaiselta.

Työnhakemiseen liittyviä peruskysymyksiä lähestyttiin uudesta näkökulmasta eli jokainen mietti aluksi oman unelmatyönsä. Nuorten unelma-ammateista poliisin, autonasentajan ja suuhygienistin ammatit otettiin lähempään tarkasteluun. Avustavien kysymysten kautta Karjalainen luotsasi nuoria työnhakijoita pohtimaan näiden ammattien vaatimia valmiuksia, omia jo olemassa olevia tietoja ja taitoja, sekä kehittämistä vaativia seikkoja.

CV on tärkeä asiakirja haettaessa työpaikkaa ja sen laatiminen käy näppärästi kun alkuperäiset koulutus-, kurssi-, työkokeilu- ja työtodistukset ovat tallessa ja käytössä. Nämä tiedot löytyvät TE-toimiston Omat tiedot-sivultakin, jos tiedot on sinne jossain vaiheessa kirjattu. CV:ssä on hyödyllistä mainita perustietojen lisäksi käytössä olevat erityistaidot, harrastukset ja mahdolliset järjestö- ja luottamustoimitehtävät.

Työhakemuksen laatiminen voi tuntua aluksi työläältä, mutta seuraamalla ohjeita, tutustumalla hakemusmalleihin ja harjoittelemalla homma alkaa sujua. Persoonallinen ja napakka hakemus erottuu muista hakemuksista työnantajan käsissä. Ennen hakemuksen laadintaa on hyvä tutustua tarkalla silmällä työpaikkailmoituksen sisältöön, jotta osaa työhakemuksessaan vastata ilmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin. Omien hyvien osaamisten ja ominaisuuksien esittelyssä on oltava rohkea, turha vaatimattomuus ei välttämättä ole hedelmällistä jatkoa ajatellen. Liioittelua on kuitenkin viisasta välttää.

Yksilövalmentaja Sointu Veivo jakoi nuorille CV:n ja työhakemuksen kirjalliset mallit ohjaten heitä tulemaan henkilökohtaisesti tekemään yhdessä eteenkin CV:n ja muutenkin pohtimaan koulutukseen, työkokeiluun ja työnhakuun liittyviä asioita.

Sointu Veivo
yksilövalmentaja, Karhupaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland