Karhupajan nuoret Ammattikaista-hankkeen URA-valmennus koulutuksessa

Ammattikaista on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama ja Oulun seudun ammattiopiston toteuttama uraohjauksen projekti, joka tarjoaa matalan kynnyksen uraohjausta ammatillisen koulutuksen ympäristössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, nuoret, ammattialaa vaihtavat ja yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Ammattikaistan ohjaustoiminnan tavoitteena on osallistujan yksilöllisen tarpeen mukaan sopivan ammattialan ja koulutuspaikan valinta, työllistyminen tai yrittäjyyteen valmentautuminen.

Tavoitteena on tarjota hakeutumisvaiheen ohjausta, jolla pyritään realististen ja yksilöllisesti sopivien koulutus- ja työllistymispolkujen muodostumiseen. Hakeutumisvaiheen tehokkaalla yksilö- ja ryhmäohjauksella pyritään ehkäisemään koulutuksien keskeyttämisiä ja edistämään kestäviä työllistymismahdollisuuksia. Hankkeeseen osallistuvilla asiakkailla on mahdollisuus päästä suorittamaan lupatyyppisiä lyhytkoulutuksia, jotka edistävät työllistymistä. 

Pudasjärvi on ensimmäinen paikkakunta Oulun ulkopuolella, jossa ohjaustoiminta on alkanut helmikuussa 2017. Pudasjärvellä nähtiin tarpeelliseksi tarjota Karhupajan asiakkaille tukea ja ohjausta yhteishaun aikana. Uravalmennuksen sisältö ja toteutus suunniteltiin yhteistyössä Karhupajan valmentajien kanssa. Jokaiselle osallistujalle järjestettiin alkuhaastattelu, palautekeskustelu sekä jatkosuunnitelmat.

Ammattikaista –hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös kehittää ohjauskäytäntöjä eri toimijoiden kesken. Pudasjärvellä työpajavalmentajien ja Ammattikaista –hankkeen projektipäällikön Sari Juntusen yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja yhteen hiileen puhaltaen.

Koulutuspäivien antiin tyytyväiset Karhupajan nuoret saivat tietoa eri ammattialoista ja niiden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista. Työelämän ja kouluttautumisen vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet, erilaiset koulutusmuodot ja niihin liittyvät rahalliset tuet, oppisopimus, omaehtoinen koulutus, NAO-ohjelma ja hakeminen koulutukseen selkiintyivät mainiosti. Yhteishaku ja sen ulkopuolella tapahtuva opiskeluun hakeutuminen, palkkatuki, työhakemus ja CV saivat uuden sisällön, kun niistä kerrottiin kansantajuisesti. Paperit ja hakemukset opeteltiin laatimaan itse.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja
Karhupaja