EN | RU | FI

Pohjois-Pohjanmaan työllistävimmälle hankkeelle 7 kk jatkoaikaa

Laavu-hanke on luonut Pudasjärvelle uusia työllistämisen malleja, joilla on pitkistä välimatkoista huolimatta onnistuttu vastaamaan myös sivukylien tarpeisiin. Kyläyhdistysten aktiivinen rooli ryhmätyöllistämisessä ja osallistuvassa budjetoinnissa ovat saavuttaneet myös valtakunnallista huomiota. Jatkoajalla panostetaan ryhmätyöllistämisen mallin käynnistämiseen eri yhdistyksissä, jatketaan asiakkaiden yksilöllistä tukemista syrjäytymisen ehkäisyssä ja työllistymisen polulla sekä juurrutetaan osallistuvan budjetoinnin mallia kaupungin toimintoihin.

Laavu-hankkeen kansallisestikin huomioidut tulokset on saatu aikaan hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä paikallistoimijoiden kesken. Livon kyläyhdistyksen Livokas ry:n hallinnoima Pudasjärven ME-toimisto –hanke on tästä äärettömän hyvä esimerkki.

- Parasta on, kun Laavu-hankeen aloittama työ yhdistysten yhteistyön ja työllistämisen edistämisessä jatkuu paikallisesti kehitettyjen toimintamallien hyödyntämisenä kylillä, iloitsevat hankkeen työntekijät Tiina Tauriainen ja Aili Jussila.

Jatkoajalla panostetaan kansallisestikin kiitosta saaneiden työllistämismallien juurruttamiseen Pudasjärvellä. Ryhmätyöllistämistä käynnistetään laajemmin yhdistyksissä. Pudasjärven kaupungille järjestetään koulutusta osallistuvan budjetoinnin käytöstä kaupungin toiminnoissa ja budjettisuunnittelussa. Asiakkaille kohdennetaan muun muassa erilaisia koulutuksia sekä hyvinvointia edistävää toimintaa.

Laavu-hankkeessa on ollut asiakkaina jo yli 130 pudasjärveläistä työtä etsivää. Yli 90 heistä on löytänyt työtä ja näistä yhdistykset ovat työllistäneet 50 henkeä. Laavu on Pudasjärven kaupungin hallinnoima Euroopan sosiaalirahaston hanke, rahoittajana toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pudasjärven kaupunki.

THL:n Sokra-hankkeen pitchauskisassa voitettu videoproduktio ryhmätyöllistämisen mallista, joka kuvattiin Jongun kylätalolla:

.be">

Lisätietoja

Tiina Tauriainen
projektipäällikkö
Laavu-hanke
040 826 6627

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland