EN | RU | FI

Luonnontuotteet talteen - lisätuloa ja elinvoimaa pudasjärveläisille

Pudasjärven elinvoimavaliokunta käynnisti toimenpideohjelman valmistelun, jolla varmennetaan puhtaiden luonnon keräilytuotteiden entistä paremman hyödyntämisen alueellamme. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla kannustetaan pudasjärveläisiä hankkimaan itselleen lisätuloja luonnontuotteiden keräämisestä, jalostuksesta ja markkinoinnista.

Kaupungin kehittämistoimi valmistelee asiaa yhdessä alan toimijoiden kanssa, ja sitä käsitellään tarkemmin elinvoimavaliokunnan helmikuun kokouksessa. Toimenpideohjelma on valmis hyvissä ajoin ennen luonnontuotteiden tulevaa keräilykauden alkamista.

Valiokunta korostaa, että luonnon keräilytyotteista puhuttaessa pitää nähdä niiden koko laaja kirjo. Marjojen ja sienien lisäksi siihen kuuluvat muun muassa Pudasjärven luonnon tarjoamat monipuoliset puhtaat yrttikasvi- ja kalavarannot.

Elinvoimavaliokunta toteaa, että Pudasjärvellä on erittäin vahva ja nykyisinkin toiminnassa oleva luonnontuotteiden keräämisen perinne. Hyvä esimerkki tästä oli viimesyksyinen keskuskeittiön toteuttama omaan käyttöön tarvittavan puolukan osto, jolloin kiintiö tuli hetkessä täyteen.

Pudasjärven elinvoimavaliokunta käsitteli 10. tammikuuta pidetyssä kokouksessa myös kaupunginvaluuston vahvistaman uuden kuntasuunnitelman toteuttamista ja siihen liittyvän vasta perustetun kehittämisyhtiön mahdollisuuksia. Yksimielisesti hyväksytyssä kuntasuunnitelmassa tavoitellaan 10 000 asukkaan ja 500 uuden työpaikan saavuttamista vuoteen 2027 mennessä. Valiokunta hyväksyi itselleen asiapainotteisen vuosikellon ja vahvisti kokousaikataulun koko vuodeksi. Aktiivisesti keskustelleessa kokouksessa olivat läsnä kaikki valiokunnan jäsenet.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland