EN | RU | FI

Maa- ja kotitalousnaisten maisematekokilpailun erityiskunniamaininta Raija Kälkäjälle

Lupiineja

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä on julkistettu vuoden 2019 Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuspalkinnon saaja sekä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten vuoden maisematekokilpailun maakunnallinen voittaja ja erityiskunniamaininnan saaja.

Erityiskunniamaininta maisematekokilpailussa myönnetään Raija Kälkäjälle Pudasjärven Maa- ja kotitalousnaisista hänen aktiivisesta työstään vieraskasvien torjunnan tiedottamisessa, käytännön työssä sekä yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa. Raija Kälkäjä on kouluttautunut omaehtoisesti vieraskasvitorjunnan menetelmissä ja toiminut edelläkävijänä omassa kotikunnassaan. Vieraskasvillisuuden torjunnassa avoimuus, yhteistyö ja tiedon välittäminen ovat keskeisessä asemassa, koska kukaan ei voi yksin hallita haitallisten lajien leviämistä luontoon.c Esimerkiksi lupiinin leviämisen torjunta juuri pohjoisissa taajamissa on tärkeää, sillä arktisille alueille vievät tieväylät ovat haitallisten vieraskasvien leviämisreittejä. Pohjois-Pohjanmaalla suuri osa tienvarsialueista on vielä puhtaita lupiinista, jonka vuoksi juuri ensimmäisten esiintymien torjunta olisi kustannustehokkainta torjuntaa. Tietyillä Keski- ja Etelä-Suomen tiealueilla lupiinin torjunta saattaa olla jo vaikeaa.

Tänä vuonna ympäristönhoitotyöstä palkittavien toiminnan aiheena on ollut haitallisten vieraskasvilajien torjunnan hyväksi tehty työ. Haitalliseksi luokiteltujen vieraskasvilajien torjunta on tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden hoitamista. Aggressiiviset haitalliset vieraskasvilajit tukahduttavat alleen esimerkiksi harvinaistuvia perinnemaisemien niittykasveja tai tukkivat vesistöjä. Kaikki vieraslajit eivät ole haitallisia. Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan lajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai aiheuttavan haittaa esimerkiksi taloudelle. Ihminen on levittänyt vieraslajeja tuomalla niitä luontaisten esteiden yli. Palkittavilla ympäristöteoilla kannustetaan kaikkia kansalaisia havainnoimaan mm. kasvilajistoa ja hoitamaan omaa lähiluontoaan.

Maa- ja kotitalousnaisten maisematekokilpailu järjestettiin nyt viidennen kerran. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tapahtumaa. Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalta tuli yhteensä 9 hienoa ehdotusta. Ehdotukset käsiteltiin kilpailuraadin kokouksessa, jossa oli 12 osallistujaa eri organisaatioista. Maakunnallinen voittaja lähtee edustamaan valtakunnalliseen kilpailuun. Viime vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan Mankilan kylän ehdotus voitti myös valtakunnallisen kilpailun. Maisematekokilpailun osallistujien joukosta raati valitsi myös Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuspalkinnon saajan. Ympäristötietoisuuden yhteistyö- eli PYRY- ryhmää ylläpitää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toimintaan osallistuvat monet eri tahot. Vuosien 2018-2019 Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuustyön toimintaa on koordinoinut Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Maa- ja kotitalousnaiset ovat yksi Suomen suurimmista naisjärjestöistä yli 30000 jäsenellään ja yksi teemoista on maiseman- ja ympäristönhoito.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland