Kannabisilmiö kiinnosti ja keskustelutti ammattilaisia ilmiökahvilassa

Kannabiskeskustelun osallistujia

Kirjastonjohtajan Outi Nivakosken ja nuorisopalvelujen työntekijöiden yhteistyönä järjestettiin viime maanantaina ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumana tiedotustilaisuus kannabisilmiöstä. Suomessa näkyvästä kannabisilmiöstä tilaisuudessa oli kertomassa aluekoordinaattori Sinikka Korpela EHYT ry:stä. Hän esitteli myös Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia kannabiksen käytön osalta Pudasjärvellä. Kannabiksen käyttö Pudasjärvellä vastaa keskimäärin valtakunnan tasoa. Se ei ole lisääntynyt, mutta nuorten suhtautuminen kannabiksen käyttöön on entistä myönteisempää.

Tilaisuuteen saapunut moniammatillinen yleisö keskusteli vilkkaasti teemasta sekä yksilöpuheenvuoroissa että pienryhmissä.  Pyydetyissä puheenvuoroissa etsivä nuorisotyöntekijä Sari Hakala ja päihdetyöntekijä Petri Lasanen kertoivat, miten ilmiö näkyy heidän työssään. Nuorille kannabis ei ole tabu, vaan he keskustelevat siitä luontevasti. Kannabiksen käyttö ei näy erityisesti nuorten eri palveluissa, vaikka sitä tiedetään tilastojenkin valossa olevan. Kannabiksen käyttäjien oletetaan olevan pääosin nuoria, koska vanhemmat päihdepalvelujen asiakkaat eivät sitä käytä. Karhupajan yksilövalmentaja Sointu Veivo ja lähihoitajaopiskelija/harjoittelija Miia Vähäkuopus jakoivat Kalevassa (2.11.2019) olleen kannabisartikkelin tietoja kuulijoille. Edellisen vuoden päihdetutkimuksen mukaan noin 700 000 suomalaista on kokeillut kannabista, vuoden aikana sitä käyttää noin 200 000 ja kuukauden aikana 60 000 henkilöä. Merkittävimpänä käyttäjäryhmänä ovat 25-34-vuotiaat. Haastatellun käyttäjän mukaan kannabikseen liittyy erilaisia hankaluuksia, mutta ongelmiin on helpompi saada apua, jos käyttäjää ei heti kriminalisoitaisi. Korpela puhui poliisin PATJA-tietojärjestelmästä, johon tulee merkintä huumeiden käytöstä. Tämä merkintä pysyy järjestelmässä 1-20 vuotta riippuen huumausainerikoksen vakavuudesta. Miia Vähäkuopus painotti kannabis- ja muiden huumeiden käyttöön liittyvän puheeksi ottamisen, tiedottamisen ja hoitoonohjauksen merkitystä nuorille ja aikuisillekin. Tilastojen mukaan kannabis on alle 20-vuotiailla yleisin hoitoon hakeutumiseen johtanut ongelmapäihde.

Tilaisuuden päätteeksi korostettiin kannabisasiaan liittyvän koulutuksen järjestämisen tärkeyttä työssään kannabista käyttäviä nuoria kohtaaville ammattilaisille, kannabis- tietopaketin jakamista koulujen kautta opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen, kannabikseen liittyvän tietoaineiston jakamista kirjastossa, nuorisotiloissa, urheiluseuroissa ja muissa paikoissa. Moniammatillinen yhteistyö koettiin tarpeelliseksi ja yhdeksi tavoitteeksi asetettiin nuorten saaminen yhteistyöhön mukaan toimimaan itse asian hyväksi. Työllisyyspalveluiden osalta toivottiin tietoa myös hoitoon pääsystä.