EN | RU | FI

Biojätteen keräys Pudasjärven ja Syötteen yrityksistä 1.3.2020 alkaen

Pakollinen biojätteen lajittelu yrityksissä: Mikäli kiinteistöllä on ruoan valmistusta, ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava, on biojäte lajiteltava erilliseen keräysvälineeseen ja toimitettava hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan tai kompostoitava kiinteistöllä. Biojätteen keräys Syötteeltä alkaa 1.3.2020, jolloin palvelua on saatavilla ainakin Pudasjärven keskustassa, Syötteellä ja niiden välisellä ajoreitillä. Alueilla, joissa palvelua ei ole saatavilla, biojätteen käsittelytapa on kompostointi kiinteistöllä.

Vapaaehtoinen biojätteen lajittelu: Muut yritykset ja vakituiset tai vapaa-ajan asukkaat voivat tilata biojätteen keräyksen siten, että yksi osakas vastaa sopimuksesta. Palvelua on saatavissa 1.3.2020 alkaen ainakin Pudasjärven keskustassa, Syötteellä ja niiden välisellä ajoreitillä.

Kyseessä ei ole kunnan järjestämään jätehuoltoon kuuluva jäte, vaan jätteen haltija tilaa biojäteastian tyhjennyksen suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. Biojätteen keräys on maksullista.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite perustuu jätelakiin 646/2011 § 8,13,15, jäteasetukseen 179/2012 § 14 ja Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräyksiin 1.1.2011 § 11.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland