EN | RU | FI

Yhteistyössä on voimaa

Maalareita Korpisen kylätalolla

Pudasjärven kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä on kehitetty pitkäjänteisesti vuosien varrella erilaisten hankkeiden avulla esim. Kauko ja Kerttu -hanke ja Laavu -hanke. Pudasjärven kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö on mahdollistanut erilaiset työllistämistoimet niin keskustassa kuin sivukylillä.

Yhdistysten rooli työllistämisessä on erittäin tärkeää, koska yhteistyön kautta yksilölle mahdollistetaan erilaiset työtehtävät, hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen myös sivukylillä. Yhteistyön avulla vahvistetaan myös kylien elinvoimaa, asukkaiden osallisuutta,  sekä edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä myös jatkossa.

Irina Hallikainen, työllisyyspäällikkö

PUDASJÄRVEN YHDISTYKSET TYÖLLISTÄVÄT YHTEISTYÖSSÄ

Pudasjärven vahvuudeksi on noussut erityisesti viime vuosien aikana yhdistysten yhteistyössä toteuttama työllistäminen ja työtä tai koulupaikkaa vailla olevista ihmisistä huolehtiminen. Työllistämisestä on noin 20 vuoden kokemus Livokas ry:llä, Pudasjärven 4H-yhdistyksellä ja Työpetarilla. Jongun alueen kyläseuralla ja Korpisella noin 10 vuoden ja usealla muulla yhdistyksellä kokemusta on myös karttunut jo vuosia.

Työllistämistoiminnalla tavoitellaan työn ja talouden tasaisempaa jakautumista kuntalaisten kesken ja parannetaan palvelutuotantoa kylillä ja koko kunnassa. Pitkä työttömyys aiheutuu usein monen asian summana ja työttömyydestä pääsy normaaliin elämään vaatii monenlaista rohkaistumista. Pitkä työttömyys aiheuttaa lähes jokaiselle itsetunnon alenemista ja uusi työ palauttaa sitä hiljalleen - toisille nopeammin ja toisille hitaammin. Osaamista on jokaisella ihmisellä. Nykyään on olemassa hyviä mahdollisuuksia osaamisen todentamiseen siten, että saa osaamisestaan todistuksia tai jopa tutkintoja suoritetuksi. Tähän on tarvetta keskittyä vielä nykyistä enemmän.

ESR-rahoituksella toteutettu Pudasjärven kaupungin LAAVU-hanke vuosina 2015-2018 toimi niin lähellä konkreettista tekemistä, että se sai yhdistykset tutustutettua toisiinsa hienolla tavalla. Toistensa tunteminen ja luottamuksen syntyminen on ollut välttämätöntä, jotta yhteiseen Pudasjärven ME-toimisto –TYPO-hankkeeseen on voitu lähteä keväällä 2017 ja Nuorten polku –hankkeeseen vuonna 2018. Yhteistyö kolmivuotisissa hankkeissa on ollut saumatonta ja yhteishenkeä vahvistavaa.

Suurin merkitys työllistämisellä on varmasti ollut työllistettäville itselleen. Tähän mennessä 11 henkilöä on saanut yhdistysten tarjoaman työn jälkeen työtä avoimilta työmarkkinoilta. Yli 20 henkilöä on päässyt koulutukseen. Moni on saanut aikaisemmat talousvaikeudet voitetuksi ja päässyt aloittamaan puhtaalta pöydältä. Monilla olemassa olevat sairaudet on havaittu ja saatu hoitoon niin, että työkunto on parantunut ja mahdollisuudet tulevaisuudessa työntekoon parantuneet.

Yhdistysten tarjoaman työn lisäksi työllisyyspoliittisen avustuksen turvin on pystytty järjestämään koulutuksia (ensiapu, työturvallisuus, tulityö, tieturva, hygieniapassi yms.). Näitä tarvitaan nykyään monilla työmailla ja näiden suorittaminen helpottaa tulevaisuudessa työnsaantia.

Koontina työllistämisen luvuista vuodelta 2019 voidaan todeta, että työllistämishankkeissa maksettiin palkkoja yhteensä noin 800 000 € ja maksettiin veroja noin 70 000 €. Yhdistysten yhteistyöllä on saatu aikaan Pudasjärven kolmanneksi suurin työllistäjä, joka työllistää pitkään työttömänä olleita henkilöitä (60 henkilöä palkkatukityössä vuonna 2019 sekä osa-aikaiset ohjaajat kylittäin ja kolme kokoaikaista työvalmentajaa) ympäri laajan pitäjän.

Työllistämisen ovat mahdollistaneet hankkeiden ja palkkatuen lisäksi Pudasjärven kaupungin kaupunkilisä palkkatuella työllistäville yhdistyksille ja yrityksille sekä osallistavan budjetoinnin kautta mahdollistunut työnohjausresurssi sekä saumaton yhteistyö kaupungin työllistämistoimen kanssa.

Pudasjärven ME-toimisto –hanke jatkuu 30.4.2020 saakka ja Nuorten polku –hanke vuoden 2020 loppuun asti. Yhdistykset tekevät mielellään yhteistyötä yritysten kanssa, jotta pysyviä työpaikkoja löydetään. Työllistämisjaksojen aikana on hyvä päästä kokeilemaan työntekoa ja näyttämään osaamistaan yrityksissä. Hankkeissa työtä tekevät henkilöt kulkevat koko ajan etsien pysyviä työmaita, joista toivotaan vinkkejä myös suoraan yrityksistä.

Anni-Inkeri Törmänen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland