EN | RU | FI

Yritysneuvontapalvelut ja erityistukipaketit yrityksille poikkeustilanteessa

Koronaviruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa vahvasti Suomen ja alueemme yritysten liiketoimintaan. Vaikeuksia kohtaava yrittäjä ei jää yksin, sillä apua on saatavilla ja sitä kannattaa pyytää ajoissa. Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvontapalvelut ovat yritysten käytettävissä. Henkilökohtainen neuvonta-aika kannattaa varata ensisijaisesti puhelimitse.

Blogissamme päivittyvä koronatietopaketti antaa yrityksille käytännön ohjeita tilanteessa ja sisältää hyödyllisiä linkkejä eri organisaatioiden ajankohtaisiin palveluihin ja uusiin tukimuotoihin:

https://www.pudasjarvenkehitys.fi/blogi/korona-tietopaketti-yrittajalle/

Häiriötilanteen vaikutusten minimoimiseksi maassamme on päätetty myöntää jo kaksi rahoitushaasteisiin suunnattavaa tukipakettia.  

Ensimmäisen tukipaketin rahoitushaku alkaa torstaina 19.3.2020. Paketti on kooltaan 30 miljoonaa euroa ja tuki kanavoidaan Business Finlandin kautta. Tukipaketit eivät valitettavasti koske toiminimellä toimivia yrityksiä. Pakettiin on tehty kaksi rahoitusmuotoa. Ensimmäinen niistä on esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Sen suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Toinen on kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Sen suuruus voi olla 50 000 – 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Rahoitustaso on 80 prosenttia, jolloin yritykselle jää 20 prosenttia omavastuu. Rahoitukset maksetaan etupainotteisesti, 70 prosenttia tuesta maksetaan myöntämispäätöksen jälkeen. Tukipaketeissa jaettavat rahoitukset ovat luonteeltaan on de minimis -tukea. Molempia rahoituksia voi hakea suoraan.

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavammin. Rahoitusta kohdennetaan esimerkiksi matkailu- ja luovien alan yrityksille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitus- ja tuotantoketjuihin koronavirustilanne on jo vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan. Rahoitusta voi käyttää yritykselle uusien toimenpiteiden selvittämiseen tai suunnitteluun. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä sekä selvitys- ja suunnittelutyöhön kohdistuvat ostettavat palvelut.

Rahoituspäätökset pyritään tekemään nopealla aikataululla. Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvonta auttaa tukihakemusten kanssa resurssimme huomioon ottaen. Rahoitusta voi hakea Business Finlandin verkkosivujen kautta osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Lisäksi maassamme otetaan käyttöön Ely-keskusten kautta myönnettävä elinkeinorahoitus pk-yrityksille ja sen suuruus on 50 miljoonaa euroa. Tukea valmistellaan parhaillaan ja Ely-keskus informoi asiasta tarkemmin myöhemmin.

Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Pudasjärven Kehityksen tapahtumia ja koulutuksia on peruttu ja/tai siirretty myöhempään ajankohtaan. Tilaisuuksista ja niihin liittyvistä muutoksista tiedotamme pääasiassa Facebookin kautta. Osa tilaisuuksista järjestetään kuitenkin etänä ja uusista järjestelyistä tiedottaa tarkemmin kunkin tilaisuuden järjestäjätaho.

Yritysneuvonnan yhteystiedot: https://www.pudasjarvenkehitys.fi/yhteys/

Sari Turtiainen
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland