EN | RU | FI

Nuoret pidettävä pinnalla ja mukana yhteiskunnassa

Koronavirusepidemian takia nuorten työpajat ja niiden perinteiset valmennus- ja ohjaustoiminnat ovat fyysisesti suljettuina valtioneuvoksen päätöksellä ja valmiuslain mukaisesti. Nuoria tukevien palvelujen keinoja ja resursseja täytyy vahvistaa tällaisessa poikkeuksellisessa kriisitilanteessa, jotta ehkäistään nuorten syrjäytymistä nyt ja tulevaisuudessa. Monien arviointien ja mittareiden tuloksena Suomi on saanut luokituksen maailman turvallisimpana ja onnellisimpana maana nuortenkin osalta. Nykyinen maailmanlaajuinen, myös suomalaisia nuoria ravisteleva tilanne on murentamassa ja keikuttamassa joidenkin nuorten uskoa tulevaisuuteen ja arjessa selviämiseen liian suurella voimalla. Nuorilla on huomattavasti entistä suurempi tarve tulla kohdatuiksi ja päästä keskustelemaan asioista, jotka huolestuttavat ja vaikuttavat heidän arkeensa. Opiskelu- ja työpaikkatilanteet, talous- ja asumiskysymykset, oman perheen ja muiden läheisten huolet, oma epävarmuus huomisesta, yksinäisyys, turhautuminen ja ulkopuoliseksi jäämisen pelko ovat isoja ja raadollisia asioita nuoren yksin pohdittaviksi ja ratkaistaviksi.

Nuorten työpajojen yksilö- ja työvalmentajat, etsivät nuorisotyöntekijät, nuorisotyöntekijät, yhdistykset, seurakunnat ja useat muut tahot ovat kehittäneet ja ottaneet kiitettävän ripeästi käyttöön monenlaisia verkkopohjaisia etäpalveluja, joiden avulla nuoret saavat yhteyden kuunteleviin ja auttaviin aikuisiin ammattilaisiin. Nuoren arkirytmin ylläpitämiseksi on kehitelty päiväohjelmia ja kohtaamishetkiä, joihin kuuluu keskustelutuokioita nuorille tärkeistä ja kiinnostavista teemoista sekä järkeviä tekemis- ja toimintamalleja päivien sisällöksi. Tällainen palvelutoiminta antaa nuorelle oikean kokemuksen turvallisuudesta ja yhteiskuntaan kuulumisesta sekä heikentää ulkopuolisuudentunnetta ja syrjään jäämisen mahdollisuutta. Suurella osalla nuorista on tarkka käsitys siitä, mitä he elämältään haluavat ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat tiedossa. Nämäkin nuoret tarvitsevat kanssakuulijaa ja tukea positiivisuuden ja myönteisen ajattelutavan ylläpitämisessä.

Karhupajan yksilövalmentajana rohkaisen ja kannustan nuoria ja muitakin nuorten asioista kiinnostuneita ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä puhelimella, sähköpostilla ja Discordin välityksellä kaikissa mieltä hämmentävissä asioissa tai vaikka vain keskustelun tarpeeseen. Keskustelut jäävät kahdenkeskisiksi ja salaisiksi. Yhteystiedot löytyvät Karhujan Facebookista ja kaupungin sivuilta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland