EN | RU | FI

Likistä Digiä –hanke kehittää etäpalveluja Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluihin

Pudasjärven kaupunki sai myönteisen ESR-rahoituksen työllisyyspalveluiden suunnittelemalle Likistä Digiä –hankkeelle, jolla kehitetään etä- ja digipalveluja.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuskelta saatu hankerahoitus on 62 870 €, josta kunnan osuus on 12 574 €. Likistä Digiä -hanke toteutetaan Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluissa 18.5. - 17.11.2020.

Koronasta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaille tarjoamat lähipalvelut keskeytyivät 18.3. Likistä Digiä –hankkeen päätavoitteena on kaupungin työllisyyspalveluiden tuottaminen etä- ja digipalveluina. Hankeaikana kehitetään etäpalveluja ja taataan oikea-aikaiset palvelut nuorille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville työllisyyspalvelujen asiakkaille. Poikkeustila on tuonut tarpeen etäpalvelujen tuottamiseen niin nopeasti, ettei kaupunkiorganisaatiolla ollut mahdollisuutta yksin ja ilman erillistä rahoitusta vastata tähän.  

Likistä Digiä –hankkeessa toteutetaan kahta erillistä työpakettia. Ensinnäkin työllisyyspalveluiden tarjoamia etä- ja digipalveluja kehitetään ns. palvelumuotoilun avulla yhdessä asiakkaiden kanssa. Samalla työllisyyspalveluiden henkilöstöä koulutetaan digilaitteiden ja etäpalveluiden käyttämiseen sekä tarvittavan etäpalvelumateriaalin tuottamiseen.

Saadulla hankerahoituksella ostetaan paikallisilta pienyrityksiltä täydentäviä, asiakkaiden hyvinvointia lisääviä etäpalveluja. Etäteknologiaa hyödynnetään osana palveluvalikoimaa myös jatkossa tavalla, joka mahdollistaa asiakkaiden tasavertaisen pääsyn palveluihin pitkistä välimatkoista huolimatta. Etäpalveluiden kehittäminen antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita itselleen parhaiten sopivan työskentelytavan ja mahdollistaa tasavertaisen osallisuuden pitkien välimatkojen kuntalaisille.

Hankkeen avulla vahvistetaan sekä työllisyyspalvelujen henkilöstön että asiakkaiden osaamista etä- ja digitaidoissa. Tarkoituksena on tavoittaa ja aktivoida nekin työllisyyspalvelujen asiakkaat, jotka eivät voi käyttää omaa autoa tai julkista liikennettä liikkuakseen palveluiden lähelle.

"Kaikki Likistä Digiä -hankkeen toimenpiteet tähtäävät asiakkaittemme hyvinvoinnin turvaamiseen ja osallisuuden mahdollistamiseen poikkeustilan aikana ja pitkien välimatkojen päähän", kertoo Pudasjärven kaupungin työllisyyspäällikkö Irina Hallikainen tyytyväisenä.

Asiantuntijoiden mukaan poikkeustilanne lisää työttömyyttä ja nopeuttaa koko työkulttuurin muutosta Suomessa. Siksi on tärkeä löytää uusia käytäntöjä ja menetelmiä etätyöhön. Hankkeessa mallinnettuja hyviä käytänteitä jatketaan Pudasjärven kaupungin toimintana ja ne ovat jatkossa osa työttömän asiakkaan saamaa laadukasta palvelua. Etäpalveluiden avulla voidaan tarjota entistä monipuolisempia ja yksilöllisempiä työllisyyspalveluja. Unohtamatta kuitenkaan sitä, kuinka tärkeää on kohdata ihminen myös kasvokkain, silloin kun se on mahdollista.

 

Lisätietoja antaa:

Irina Hallikainen, puh. 050 405 8409

Työllisyyspäällikkö, Pudasjärven kaupunki

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland