EN | RU | FI

Kuntaliiton kuntalaiskyselyn tulokset

Kuntaliiton touko-kesäkuussa 2020 järjestämässä kuntalaiskyselyssä kyseltiin kuntalaisten kokemasta kuntakuvasta. Tutkimuskutsu oli lähetetty kaiken kaikkiaan 30 500 kansalaiselle kautta maan. Kyselyyn vastasi 43 tutkimuskunnassa yhteensä 10 812 täysi-ikäistä suomalaista, heidän joukossaan 135 pudasjärvistä.

Kuntalaiset uskovat oman kotikuntansa vetovoimaan

Kuntaliiton teettämän tuoreen tutkimustiedon mukaan enemmistö, 59 prosenttia, vastanneista kuntalaisista, arvioi oman kotikuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää” - kilpailussa. Yhteensä 11 prosenttia vastanneista arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin huonosti. Tämä ilmenee Kuntaliiton toteuttamasta kuntalaiskyselystä,

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/kuntalaiset-uskovat-oman-kotikuntansa-vetovoimaan

Pudasjärvisten vastaukset

Pudasjärviset nostivat kolmen tärkeimmän asian joukkoon oman paikkakunnan vahvuuksissa luonnonläheisyyden, hyvän asuinympäristön ja perheen ja muut läheiset. Lisäksi tärkeäksi koettiin hyvät palvelut ja turvallisuus. Vastaukset tukevat myös vuonna 2019 saatuja tuloksia Meidän Pudasjärvi –kyselystä.

Kysymykseen missä kunnassa tai kaupungissa olisi hyvä asua ja elää, pudasjärveläiset arvioivat Pudasjärven sijoittuvan asteikolla 1-5 kohtaan 3,25. Vastauksia oli yhteensä 135 kpl, jotka jakaantuivat seuraavasti: hyvin tai ei hyvin/ei huonosti 61,48 % ja 12,59% huonosti.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland