EN | RU | FI

Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen kuntatiedote

Enemmän vähemmällä – yhdessä kuntien hyvinvointiverkostoja rakentamaan!

Kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä korostuu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien tehtäväksi sote- uudistuksen myötä. Kunnan vastuulle jäävät tehtävät vaikuttavat merkittävästi asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen ja osallisuuteen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. Yhteistoiminnan keinoin ja yhdistämällä alueelliset ja paikalliset resurssit on mahdollista tuottaa kuntiin enemmän hyvinvointia lisääviä lähi- ja etäpalveluja kuin tällä hetkellä tehdään.

Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen tavoitteena on levittää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kuntiin arjen turvan toimintamalli, jonka avulla paikalliset ja alueelliset resurssit suunnataan paikallisiin tarpeisiin. Arjen turvan toimintamalli on pilotoitu (2012–2014) viidessä Pohjois-Suomen kunnassa: Pudasjärvellä, Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Posiolla ja Torniossa. Toimintamalli on palkittu Euroopan parhaana alueellisen toimintamallina etsittäessä ratkaisuja Euroopan taloudellisen kriisin selättämiseen (European Public Sector Award EPSA 2013).

Pudasjärjen kaupungin malli piti ja pitää sisällään uusia yhteistyömuotoja järjestöjen ja yritysten kanssa. Esimerkiksi työllistämällä on lisätty hoivapalveluja ikäihmisille, perustettu remonttiryhmiä erilaisiin kunnostustöihin ja saatu maisemanhoitoon sekä liikuntapaikkojen huoltotyöhön ryskätöistä pitävää porukkaa. Pudasjärven kaupunki on saanut merkittävää taloudellista hyötyä parantaen samalla kuntalaisten hyvinvointia sekä palveluja. Pudasjärven kaupunki arvioi toimintamallin säästävän vuositasolla noin 750 000 – 900 000 euroa.

Arjen turvan toimintamallin lähtökohta on yksinkertainen: kuntalaisten arjen turva muodostuu toimeentulos-ta, palveluista, hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Arjen turva on kuntien, järjestöjen, yritysten ja monien muiden toimijoiden yhteinen asia. Arjen palveluverkosto rakennetaan olemassa olevista resursseista paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden yhteistyönä. Samalla tehdään tulevaisuuden kunnan toimintamallia, jossa ihmisistä pidetään huolta yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa.

Toimintamallin päätavoitteena on rakentaa laaja-alaisia ja eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja, joiden avulla varmistetaan ja monipuolistetaan lähi- ja etäpalveluja. Samalla haetaan synergioita kuntien työllisyyshankkeiden kanssa. Hankkeen tuella perustetaan ja vakiinnutetaan paikallinen palvelujen ja toimintojen kumppanuusrakenne 30 - 40 kuntaan. Tavoitteena on toteuttaa hanke kahden maakunnan - Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin - yhteisenä hankkeena.

Muutos Nyt kumppanuustoiminnan kautta on synnytetty yhteiseen ymmärrykseen ja tahtotilaan perustuva ohjaus- ja toimintamalli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla. Hyvinvointiohjelmalla on tuettu kuntien HYTE-toimintaa monin tavoin. Maaseudun arjen palveluverkosto – hanke on luontevaa jatkoa tälle pitkäjänteiselle kehittämistyölle.

Pohjois-Pohjanmaan verkostokoordinaattori Pirjo Nikula (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) on kuntaanne yhteydessä marras-/ joulukuussa 2016 mahdollisen yhteistyön käynnistämiseksi!

Tehhään yhesä!

Jussi Rämet, maakuntajohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland