EN | RU | FI

Koululaisten matkakortit käyttöön joukkoliikennelinjoilla

Avoimia joukkoliikennelinjoja koulumatkoillaan käyttävät Pudasjärven peruskoulun kuljetusoppilaat siirtyvät matkakortin käyttöön. Matkakortteina käytettävät älykortit luovutetaan oppilaille lukuvuoden ensimmäisen koulupäivän aikana 10.8.2016.

 

Oppilaat ovat oikeutettuja ilmaiseen koulukyyditykseen silloin, kun matkan pituus ylittää luokka-asteiden 0-2 oppilailla 3 km ja luokka-asteiden 3-9 oppilailla 5 km. Poikkeuskuljetuksia on näitä lyhyemmille matkoille mahdollista hakea matkan vaarallisuuden tai lääketieteellisten seikkojen perusteella. Edellä mainittujen perusteiden puuttuessa on joukkoliikennelinjoilla mahdollista myös kulkea, mutta tällöin oppilaan huoltaja maksaa matkat.

 Muutos koskee seuraavia koulupäivinä ajettavia ELYN:n joukkoliikennelinjoja:

Taipaleenharju/ Mäntyniemen th Aittojärvi/Ala-Siurua
Pärjänsuo/ Livo Länsiranta
Livo/ Pärjänsuo Hirvaskoski/ Ervasti
Yli-Livo Paukkerinharju/ Jaalanka
Kollajanniemi/ Vuorma  
  • Älykortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan kahteen kodin ja koulun väliseen matkaan koulupäivän aikana. Oppilas on oikeutettu käyttämään älykorttia vain väestörekisteriin merkitystä kodin osoitteesta. Korttia ei saa käyttää vapaa-aikana kuljettaviin matkoihin.
  • Älykortti käytetään lukijalaitteessa jokaisella matkustuskerralla, joten se on oltava aina koulumatkoilla mukana. Kortti tulee olla valmiina kädessä autoon noustessa. Kortitta matkustetut kerrat voidaan laskuttaa tarvittaessa oppilaan kotoa.
  • Älykorttia on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti. Kortti on henkilökohtainen, johon on ladattu käyttäjän henkilö- ja matkatiedot.
  • Kortti palautetaan koululle lukuvuoden viimeisenä koulupäivänä latausta varten, jolloin myös korttien kunto tarkistetaan. Älykortti on ehdottomasti palautettava koululle myös, jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden.
  • Kaupunki lunastaa oppilaan ensimmäisen matkustukseen tarvittavan älykortin. Matkahuolto perii palauttamatta jääneestä, vaurioituneesta tai kadonneesta kortista 6,50 euron maksun. Oppilas tarvitsee koulun todistuksen koulumatkaoikeudestaan lunastaakseen uuden kortin Matkahuollosta.
  • Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi koululle kortin mitätöimiseksi. Näin vältytään muilta mahdollisilta kuluilta.
  • Oppilaan on itse kustannettava ne matkat, jotka hän joutuu kulkemaan ilman älykorttia kortin katoamisen tai itse aiheutetun vioittumisen takia. Mahdolliset väärinkäytökset laskutetaan oppilaan kotoa.

 

 

 

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland