EN | RU | FI

Kadonneet ja rikkoutuneet tavarat koulussa

Pudasjärven kaupunki korvaa peruskoulun oppilaan henkilökohtaista omaisuutta ainoastaan, mikäli se on vahingoittunut oppitunnin aikana opetustilanteessa (esim. kemian tunnilla opetustilanteessa pilaantunut vaate). Koulun ulkopuolella annettava opetus (retki, tutustumismatka, leirikoulu, kerho tai vastaava) katsotaan oppitunnin kaltaiseksi. Korvauksen saamiseksi täytetään korvaushakemus ja se toimitetaan liitteineen koulun kansliaan.

Milloin esinevahinkoa ei korvata

  • opetustilanteessakaan rikkoutunutta omaisuutta, mikäli oppilas on toiminut vastoin koulun antamia ohjeita
  • koulun naulakkotiloissa olevaa omaisuutta
  • välitunnilla vahingoittunutta omaisuutta
  • koulumatkalla vahingoittunutta omaisuutta
  • kotivakuutuksen omavastuuosuutta
  • oppilaiden omasta halustaan kouluun tuomaa, opetukseen liittymätöntä omaisuutta, esim. matkapuhelimia, soittimia, kameroita jne.

Varkaustapaukset koulussa

Koulussa tapahtunut varkaus on rikos, josta oppilaan tai hänen huoltajansa tulee tehdä rikosilmoitus poliisille.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland