Oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmän muistio 22.11.2018

Lue muistio tästä (pdf)