EN | RU | FI

Kuten haluatte? - kuntalaisten toiveet uusista kirjastotiloista

Uusien kirjastotilojen sisustussuunnittelussa kuullaan Pudasjärveläisiä! Kuntalaisten toiveita ja ideoita kartoitetaan Kuten haluatte? - kuntalaisten toiveet uusista kirjastotiloista –hankkeessa tulevan syksyn aikana.  Kuntalaisia kuullaan mm. työpajoissa. Kantaa voi ottaa myös kirjastossa 29.8. asti vastaamalla kaikille avoimeen kyselyyn. Samassa yhteydessä on esillä havainnekuvia uusista tiloista.

Kohderyhmät ja tulosten hyödyntäminen

Työpajoihin kootaan ryhmiä kuntalaisista. Tätä kautta halutaan kuulla kunnan väestöä mahdollisimman monipuolisesti ja saada kirjaston nykyisten ja tulevien käyttäjäryhmien ääni kuuluviin.

Yksi kirjaston lakisääteisitä tehtävistä on opiskeluun, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan suunnattujen tilojen tarjoaminen. Tilojen ja tapahtumien ohella on myös kirjastosta lainattavan aineiston tarjonta monipuolistunut; Kirjastosta voi lainata esim. liikuntavälineitä. Ideoita ja toiveita kaivataankin myös kuntalaisilta, jotka eivät käytä kirjastoa tällä hetkellä.

Kuntalaisilta kerättyjen ajatusten pojalta luodaan sisutussuunnitelma. Vastauksia hyödynnetään myös uusien tilojen toimintojen suunnittelussa.

Hankkeen tavoite

Pudasjärven kirjaston uudet tilat sijoittuvat Hyvän olon keskukseen, jossa kirjaston naapureina on mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä vapaa-aikapalveluiden toimijoita. Sijainti monipalvelutalossa avartaa pudasjärveläisten mahdollisuuksia käyttää kirjaston palveluita.

Kirjastoa käyttävät hyvin erilaiset käyttäjäryhmät, joiden tarpeet voivat poiketa toisistaan paljonkin. Toisaalta kirjasto voi tarjota jotain myös niille kuntalaisille, jotka eivät ole käyneet kirjastossa aikoihin tai kokeneet kirjastoa koskaan omakseen. Jotta uudet kirjastotilat palvelisivat kuntalaisia mahdollisimman hyvin, on moniäänisyys tärkeää. Hankkeen tavoitteena onkin saada mahdollisimman hyvin kuntalaisia palvelevia ja tulevaisuuteen kurkottavia kirjastotiloja!

Hanke toteutetaan Pudasjärven ja Pyhäjoen kuntien yhteishankkeena, jonka rahoittajana toimii Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Ohjausryhmässä toimivat Pudasjärven kirjastotoimenjohtaja Outi Nivakoski ja Pyhäjoen kirjasto- ja kulttuurijohtaja Heikki Lahnaoja. Työpajojen käytännön toteutuksesta vastaa projektityöntekijä Outi Lintula (yhteystiedot alla).

Projektityöntekijä
Outi Lintula
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland