Lasten valtuuston pöytäkirja 26.2.2020

Aika: Keskiviikko 26.2.2020 klo 11.00-12.00
Paikka: Nuorisotila

Läsnäolijat:     
Lakari: Tuomas Törmänen, Veeti Hiltula
Syötteen koulu: Katariina Särkelä, Aada Rytinki
Sarakylän koulu: Reetamari Manninen, Helmiina Konttinen
Kipinän koulu: Sara Jurmu, Moonika, Takarautio,
Hirvaskoski: Taavi Ojala ja Juho Hiltula
Koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio
Nuorisotyöntekijä Marita Hankila

  1. Valtuusto päätti yhteistuumin tehdä poikkeuksen ja tämänkertaiseksi puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin valtuuston ohjaajat. Puheenjohtajana toimi Marita Hankila ja sihteerinä Miika Raiskio. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00. Läsnäolijat tarkistettiin, sekä todettiin kokous päätäntävaltaiseksi.
  2. Lasten valtuuston jäsenet tekivät webropol-kyselyn muille alakoululaisille liittyen kesällä järjestettävään Pudasjärven nuorisotoimen lasten päiväleirien toimintaan ja ruokaan. Kysely toteutetaan nuorisotoimen ja koulunuorisotyön tekemänä yhdessä valtuuston jäsenien kanssa.
  3. Ensi vuoden lasten valtuuston mainostamisesta valtuusto päätti, että valtuusto tekee mainoksen Lasten valtuustosta ja koulunuorisotyöntekijä välittää mainoksen koulun henkilökunnalle, jotka voisivat mainostaa ja kysellä kiinnostuneita 4-5 luokkalaisia syksyn 2020 lasten valtuustoon.
  4. Lasten valtuuston palkitsemisesta lasten valtuusto päätti, että palkitsemisreissu suuntautuisi Ouluun. Valtuuston ohjaajat suunnittelevat toimintaa, sekä reissun ajankohtaa ja tiedottavat kevään mittaan aikataulusta ja retken sisällöstä.
  5. Kokous päättyi klo. 12.01.

Muistion laatija: Koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio