EN | RU | FI

Haku ensi lukuvuoden JOPO-ryhmään avoinna

Haluatko suorittaa peruskoulun omassa tahdissasi? Kiinnostaako pidemmät työharjoittelujaksot? Tökkiikö perinteinen luokassa opiskelu? Pudasjärven hirsikampuksen JOPO-ryhmä voisi olla ratkaisu.

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on suorittaa peruskoulun yläluokat hieman erilaisella tavalla. Oppimisessa korostuvat työpaikkaopiskelu, pienryhmätyöskentely koulussa ja itsenäiset oppimistehtävät. Tavoitteena on kehittää oppilaan oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä ja vastuuntuntoa sekä sosiaalisia taitoja. JOPO-toiminnan tarkoituksena on tukea nuoria saamaan peruskoulunsa päätökseen ja ehkäistä koulutuksesta pois jäämistä peruskoulun jälkeen. JOPO-luokka pyrkii tukemaan nuorta jatko-opintopaikan varmistamisessa.

Ryhmässä työntekijöinä toimivat luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Lisäksi tukena ovat rehtori, opinto-ohjaaja, koulun kuraattori ja terveydenhoitaja ja tarvittaessa muut toimijat.

JOPO-luokkien oppilaat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta opetusjärjestelyt poikkeavat perinteisestä. Ryhmän opetus järjestetään osaksi koulussa, osaksi työpaikoilla tai muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma tai erityisen tuen oppilaille henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

JOPO-oppilaan lukuvuoteen kuuluu koulussa tapahtuvaa pienryhmäopetusta ja vierailukäyntejä sekä eri alojen työpaikkaopiskelujaksoja. JOPO-luokalla voi olla myös erilaisia retkiä ja leirikoulu. Työpaikkaopiskelujaksojen aikana oppilaat tekevät sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisesti oppimistehtäviä, jotka täydentävät eri oppiaineiden sisältöjä.

Oppilaat saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset Hirsikampuksella. Yhteisvalinta on 2. asteen koulutukseen, kuten kaikilla muillakin yhdeksäsluokkalaisilla. Yksilöllinen ja realistinen oppilaanohjaus on osa JOPO-luokan toimintaa. JOPO-opetus tukee peruskoulun loppuun saattamista, mutta ei kuitenkaan ole automaattisesti tae päättötodistuksen tai jatko-opintopaikan saamisesta.

Yhteistyö oppilaiden perheiden kanssa on vuorovaikutuksellista ja jatkuvaa. JOPO-luokalla opiskelu vaatii myös huoltajien sitoutumista yhteistyöhön koulun kanssa sekä nuoren tukemiseen.

Keskeiset painopisteet lukuvuodelle 2020-2021

  • Urakkamuotoinen opiskelu
  • Työssäoppiminen
  • Toisen asteen koulutuspaikan löytäminen
  • Digioppiminen

Oppilasvalinnan edellytyksiä

  • Oppilaalla on halua ja kykyä säännölliseen JOPO-opiskeluun. Oppilas on motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun JOPO-opetuksessa. Oppilas haluaa hankkia itselleen perusopetuksen päättötodistuksen
  • Oppilas hyötyy JOPO-opetuksen työskentelytavoista, mm. työpainotteisuudesta ja toiminnallisuudesta sekä pienryhmäopetuksesta
  • Oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy joustavan perusopetuksen vaatimaan itsenäiseen työskentelyyn
  • Oppilas aloittaa syksyllä 2020 opintonsa vuosiluokalla 7–9. Valinnassa asetetaan etusijalle 8 - 9.-luokkalaiset
  • Oppilas ja hänen huoltajansa sitoutuvat JOPO-opetukseen
  • Oppilaalla on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai hänen opiskelunsa ei suju perinteisellä mallilla. JOPO-opiskelu tukisi päättötodistuksen saamista

JOPO-luokalle hakeminen

Oppilas hakee JOPO-luokalle täyttämällä hakulomakkeen yhdessä huoltajiensa kanssa. Hakulomakkeita saa JOPO-luokasta, koulun kansliasta ja luokanvalvojilta tai sen voi tulostaa kaupungin nettisivuilta. Hakemus toimitetaan Pudasjärven hirsikampuksen yhtenäiskoulun kansliaan tai Ville Eromalle. Kuoreen merkintä ”JOPO-hakemus”.

HUOM! Poikkeustilan aikana hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostiin osoitteella: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hakuaika JOPO-luokalle päättyy 30.4.2020. Haastattelut ja oppilasvalinta tehdään kevään aikana tai myöhemmin, riippuen Corona-viruksen aiheuttamien poikkeusolojen jatkumisesta.

Lisätietoja

Jopo-luokkaa harkitsevien oppilaiden huoltajille tarkoitettu infotilaisuus torstaina 26.3.2020 klo 15:00 Hirsikampuksen pääaulassa ON PERUTTU Corona-viruksen takia. Tietoa kannattaa kysyä suoraan alla olevin yhteystiedoin.

JOPO-opettaja, Ville Eroma 050 449 5438 tai 045-2106851, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland