EN | RU | FI

Varhaiskasvatuslakiin muutos 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatusta voidaan hakea 1.8.2020 alkaen kokopäiväisesti myös silloin, kun jompikumpi huoltajista tai molemmat huoltajat ovat kotona, jolloin varhaiskasvatuksen tarve ei johdu päätoimisesta työstä tai opiskelusta. Hakuaika on tällöin neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Mikäli lapsellenne on myönnetty varhaiskasvatusta osa-aikaisesti tai osaviikkoisesti, ja haluatte lapsellenne jatkossa kokopäivähoitoa, tulee lapselle tehdä uusi hakemus neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkamista, kun varhaiskasvatuksen tarve ei johdu päätoimisesta työstä tai opiskelusta.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen palveluseteliä haettaessa tai hoidontarvetta laajennettaessa, ovat hakuajat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Tällöin tehdään uusi palvelusetelihakemus yllämainittujen hakuaikojen mukaisesti.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland