EN | RU | FI

Valtatien 20 sekä maateiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla

Pudasjärven kaupunki on laatimassa Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen luvalla lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (LjMTL) mukaista tiesuunnitelmaa valtatien 20 sekä maateiden 18775 (Ramppitie) ja 18777 (Varsitie) tie- ja liittymäjärjestelyistä Kurenalan kohdalla Pudasjärven kaupungin alueella. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ELY- keskuksen kanssa.

Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi uusi kiertoliittymä valtatielle 20 nykyisen Ramppi­tien (mt 18775) liittymään, johon myös Varsitien (mt 18777) uusi linjaus kohdistetaan. Varsitien linjaus muuttuu Kauppatien ja valtatien välisellä osuudella kulkemaan Rimmintien eteläpuolitse valtatielle tulevaan uuteen kiertoliittymään. Nykyisen varsitien liittymän kautta on jatkossa mahdollista liittyä valtatielle ainoastaan pohjoisen suuntaan. Katuverkolle Rimmintien ja Varsitien uuden linjauksen risteykseen suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi kiertoliittymä.

Valtatien kiertoliit­tymän yhteyteen suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi kaksi kevyen liikenteen alikulkukäytävää, joista toinen valtatien ja toinen Ramppitien (mt18775) alitse. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy uusien katujen ja kevyen liikenteen yhteyksien rakentamista sekä nykyisten katujen ja kevyen liikenteen väylien muutoksia. Suunnitelman alustavat toimenpiteet on esitetty liit­teenä olevalla kartalla.

Samanaikai­sesti tiesuunnitelman kanssa Pudasjärven kaupunki laatii alueen asema­kaavan muutoksen.

Tiesuunnitemassa esitetään myös seuraavat maanteiden hallinnolliset muutokset:

  • maantie 18777 (Varsitie) lakkaa yleisenä tienä ja muuttuu kaduksi vä­lillä valtatie 20 – Laiduntie
  • maantien 18775 (Ramppitie ja Tuotantotie) lakkaa yleisenä tienä ja muuttuu kaduksi välillä valtatie 20 - Petäjäkankaantie

Suunnitelman tavoitteena on parantaa suunnittelualueen teiden ja liittymien liikenne­turvallisuutta ja toimivuutta sekä kevyen liikenteen olosuhteita ja turvalli­suutta. Tiesuunnitelma valmistuu helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja alustavia suunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 13.12.2018 klo. 17:00 -18:30 Pudasjärven kaupungintalolla (kokoushuone Otso) osoitteessa Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi.

Lisätietoja

Pudasjärven kaupunki
yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Pitkänen puh. 050 444 1044
Maankäyttöinsinööri Markku Mattinen puh. 0400 389 972,

Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus
tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho puh. 0295 038 259,

Plaana Oy
projektipäällikkö Keijo Körkkö puh. 040 865 6676.

liittymajarjestelyt 18755 18777

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland