EN | RU | FI

Pihalumien paikka on pihalla, ei tiellä

Koillismaalla tienpidosta vastaava Lapin ELY-keskus haluaa muistuttaa, että piha- ja yksityisliittymien lumien oikea sijoituspaikka on kiinteistön rajojen sisällä eikä tie- tai katualueella.

Tielle tai kevyen liikenteen väylälle kasatut lumet voivat olla vaaraksi tienkäyttäjille. Vahingon sattuessa lumien sijoittaja voi joutua korvausvastuuseen. Taajaman ulkopuolella yksityisteiden linkoajien kannattaa huomioida, ettei yleisille teille jää lumikasoja. Nämä ovat erityisen vaarallisia jäädyttyään koviksi möykyiksi.

Tien aurauksen yhteydessä tiealueelta voi lentää aurauslumia kiinteistön puolelle ja kiinteistön on huolehdittava, että mahdolliset aitarakenteet kestävät aurauslumenpaineen. Joissakin tapauksissa aurauslumenpaine on noussut normaalia suuremmaksi, kun kiinteistö on läjittänyt lumensa luvattomasti tiealueelle ja sen seurauksena normaalia suurempi määrä lunta lentää vasten rakenteita.

Yksityis- ja pihaliittymien omistajat vastaavat itse liittymiensä riittävistä näkemistä eli vallin laskusta liittymänsä molemmin puolin, jotta liittymästä on turvallista lähteä. Tämäkin kannattaa huomioida pihalumia sijoittaessaan.

Joona Peltoniemi
aluevastaava, Lapin ELY-keskus

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland