EN | RU | FI

Pintamojärven kehittämisen seurantaryhmä tiedottaa

Pudasjärven kaupunginhallitus on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Koskienergia Koskivoima Oy:n esityksestä perustanut Pintamojärven kehittämisen seurantaryhmän vuonna 2018.

Seurantaryhmä on kokoontunut 23.1.2019. Palautetta järven tilasta ja toimenpide-ehdotuksia voi esittää mm.Pudasjärven kaupungin internetsivujen palautelomakkeen kautta, sekä seurantaryhmän edustajatahojen välityksellä.

Seurantaryhmässä on edustettuna Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Koskienergia Koskivoima Oy, Pintamojärvi-yhdistys ry, Pintamon yhteisen kalaveden osakaskunta, Pintamon kyläseura ry, Oulunkaaren ympäristöpalvelut ja Pudasjärven kaupunki.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland